Lista actualizată a creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare

22/04/2024

Serviciul Fiscal de Stat informează despre actualizarea pe pagina-web a listei creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare. Informația respectivă poate fi consultată aici.

Pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie  prin intermediul serviciului poștal la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 sau electronic la adresa de e-mail: mail@sfs.md care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; 

2. Datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;

3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;

4. Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului; 

5. Data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora. 

Pentru detalii suplimentare, vă îndemnăm să contactați numărul de telefon: 022-82-30-74 (Direcția generală recuperare creanțe).

Noutăți asemănătoare

Lucrări de mentenanță pe portalul serviciilor fiscale electronice
19/04/2024
Lucrări de mentenanță pe portalul serviciilor fiscale electronice
Referitor la aplicarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în orașul Chișinău
19/04/2024
Referitor la aplicarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în orașul Chișinău
Funcționarii fiscali din cadrul Direcției generale control, instruiți în domeniul integrității instituționale
18/04/2024
Funcționarii fiscali din cadrul Direcției generale control, instruiți în domeniul integrității instituționale
SFS a participat la Târgul de cariere organizat de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe și Ministerul Educației și Cercetării
18/04/2024
SFS a participat la Târgul de cariere organizat de Centrul de Excelență în Economie și Finanțe și Ministerul Educației și Cercetării
news-events