Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi

15/01/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii ce activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, începând cu data de 01 aprilie 2023, prețul maxim de vânzare cu amănuntul, ce constituie bază de aplicare a accizelor, nu poate fi mai mic decât prețul de referință.

Conform prevederilor art.1233 alin.(1) din Codul fiscal, prețul de referință (per pachet) reprezintă valoarea rezultată prin aplicarea (înmulțirea) cotei accizei minime pentru anul de referință la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) cu coeficientul de 1,46 înmulțit la numărul de ţigarete în pachet şi împărţit la 1000.

Pentru anul 2024 cota minimă a accizei pentru 1000 de unități de țigări sau țigări de foi constituie 1318,62 lei, astfel încât prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 38,5 lei.

Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la preţ mai mic decât cel de referință - 38,5 lei.

De asemenea, încălcarea acestei prevederi atrage după sine aplicarea sancțiunii conform art. 2621 alin.(3) din Codul fiscal, potrivit căruia înregistrarea preţului maxim de vânzare a ţigaretelor la o valoare mai mică decât preţul de referinţă, comercializarea ţigaretelor şi a ţigărilor de foi (cigarillos) la un preţ mai mic decât preţul de referinţă se sancţionează cu amendă în mărime de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor şi/sau a ţigărilor de foi (cigarillos) aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de referinţă.

Noutăți asemănătoare

24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
11/01/2024
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
09/01/2024
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
Direcțiile deservire fiscală ale SFS organizează seminare de instruire aferent prezentării în format electronic a dărilor de seamă
05/01/2024
Direcțiile deservire fiscală ale SFS organizează seminare de instruire aferent prezentării în format electronic a dărilor de seamă
Modificările efectuate în Codul fiscal pentru anul 2024 privind impozitul pe venit, TVA, accize, impozite și taxe locale
05/01/2024
Modificările efectuate în Codul fiscal pentru anul 2024 privind impozitul pe venit, TVA, accize, impozite și taxe locale
news-events