Restaurantele, serviciile de alimentație și agențiile imobiliare – obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”

11/03/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează că, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr. 26-08/5-10/02-2023 din 27.12.2023, agenții economici din domeniul restaurantelor, serviciile de alimentație și agențiile imobiliare au obligația de conectare a echipamentelor de casă și de control la Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” până la data de 01 octombrie 2024.

Agenții economici vizați urmează să scoată de la evidență și din exploatare ECC de tip vechi și să înregistreze ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, conform procedurii stabilite prin Regulamentul cu privire la modul de evidență şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020.

Noutăți asemănătoare

Agenții economici care utilizează modele ECC excluse din Registrul unic - obligați să înregistreze echipamentele de casă și de control conectate la SIA „MEV”
12/03/2024
Agenții economici care utilizează modele ECC excluse din Registrul unic - obligați să înregistreze echipamentele de casă și de control conectate la SIA „MEV”
Întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat - obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
05/03/2024
Întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat - obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
Agenții economici contribuabili mari - obligați să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
01/03/2024
Agenții economici contribuabili mari - obligați să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
Casele de amanet care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase – obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
28/02/2024
Casele de amanet care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase – obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
news-events