Se apropie primul termen de achitare a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare

08/08/2012
Se apropie primul termen de achitare a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare. Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că se apropie primul termen de achitare a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare. Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice (cetaţeni), persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi au obligaţia de a prezenta dările de seamă fiscale - forma BIJ-10 şi forma FUNJ-10 şi care n-au achitat impozitele respective pîna la 30 iunie curent, au obligaţia de a achita impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale, cel tîrziu pîna la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal de gestiune. Important Pentru a evita orice neclaritate legată de achitarea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare reamintim contribuabililor următoarele elemente importante pe care trebuie să le aibă în vedere. Termenul de achitare indicat în avizul de plată la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare este 15 august şi 15 octombrie curent. În cazul în care avizul de plată nu va fi achitat în termenele respective, se vor aplica penalităţii care constituie pentru anul curent 0,04% din suma impozitului ce urmează a fi achitată, calculată pentru fiecare zi de întîrziere. Dacă contribuabilii nu au primit sau au pierdut avizul de plată, ei pot solicita oricând o copie a acestuia de la inspectoratele fiscale teritoriale şi la serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în raza de administrare a cărora se află obiectele impunerii. În acelaşi timp, sîntem disponibili să acordăm pe subiectul în cauză consultaţii la numărul de telefon: 0-8000-1525, sau accesînd pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, rubrica Baza generalizată a practicii fiscale.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events