Serviciul Fiscal de Stat a lansat Sistemul Informaţional Automatizat de Creare şi Circulaţie a Documentelor Electronice cu instituţiile financiare (exploatare experimentală)

20/08/2012
Serviciul Fiscal de Stat a lansat Sistemul Informaţional Automatizat  de Creare şi Circulaţie a Documentelor Electronice cu instituţiile financiare (exploatare experimentală).      Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 13 august curent, a avut loc lansarea planificată a etapei de exploatare experimentală a Sistemului Informaţional Automatizat de Creare şi Circulaţie a Documentelor Electronice (SIA CCDE) dintre Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.      Această acţiune vine ca o etapă premergătoare transpunerii în viaţă a prevederilor articolelor 167 şi 197 din Codul Fiscal al Republicii Moldova, oferind Serviciului Fiscal de Stat şi instituţiilor financiare un instrument rapid şi eficient de schimb de documente cu privire la deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, etc.      În cadrul etapei de exploatare experimentală a SIA CCDE participă 14 instituţii financiare, 2 subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia Marilor Ccontribuabili din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti) şi Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, iar schimbul de informaţii şi documente dintre participanţi va avea loc atît pe suport de hîrtie, cît şi electronic prin intermediul SIA CCDE.      Reamintim că, în conformitate cu punctul 1 al Ordinului IFPS nr. 284 din 19.04.2012 „Cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice dintre Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”, începînd cu 1 septembrie 2012, SIA CCDE va fi lansat în exploatare industrială. Documentele ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei dintre Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare, vor fi expediate şi recepţionate doar în mod electronic utilizînd, în mod obligatoriu, sistemul în cauză.

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events