Serviciul Fiscal de Stat anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate

01/03/2024
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 6 martie 2024, ora 11:00, fiind propuse 8 loturi în acest sens.

La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare. Concursul va avea loc la adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9.

Prin depunerea unei cereri în cancelaria SFS, agenții economici interesați de participare la concurs, sunt în drept de a examina bunurile expuse la concurs. Modelul cererii de participare poate fi descărcat aici.

Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 6 martie 2024, ora 9-00.
La cerere urmează de prezentat următoarele documente:

  • Documentele de constituire;
  • În caz de necesitate, licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate;
  • Ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului, plasată întrun plic sigilat, cu indicarea pe plic a cuvântului ”CONCURS”. Oferta va conține prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente.
Reamintim că, SFS exercită atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

Pe site-ul oficial al SFS sunt plasate şi, respectiv, actualizate informaţiile privind soldurile bunurilor confiscate propuse spre comercializare agenţilor economici. Anunțurile privind bunurile confiscate, cu denumirea bunurilor, caracteristica lor, cantitățile și prețurile, pot fi consultate la pagina Bunuri confiscate de pe site-ul oficial al SFS.

Noutăți asemănătoare

Agenții economici care utilizează modele ECC excluse din Registrul unic - obligați să înregistreze echipamentele de casă și de control conectate la SIA „MEV”
12/03/2024
Agenții economici care utilizează modele ECC excluse din Registrul unic - obligați să înregistreze echipamentele de casă și de control conectate la SIA „MEV”
Restaurantele, serviciile de alimentație și agențiile imobiliare – obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
11/03/2024
Restaurantele, serviciile de alimentație și agențiile imobiliare – obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
Întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat - obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
05/03/2024
Întreprinderile de stat și societățile comerciale cu cota majoritară de stat - obligate să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
Agenții economici contribuabili mari - obligați să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
01/03/2024
Agenții economici contribuabili mari - obligați să conecteze echipamentele de casă și de control la SIA „MEV”
news-events