Serviciul Fiscal de Stat, continuă campania de conformare a persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare

17/10/2017

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare campania de conformare ,,Fii informat - achită impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în folosință a proprietății imobiliare”.

Astfel, în perioada 1 iulie – 30 septembrie la SFS au fost înregistrate 1158 contracte de dare în locațiune, dintre care 737 în municipiul Chișinău, 253 - în zona de Nord a țării, 148 - în Centru și 20 – în Sudul țării. De menționat: campania de conformare a început în luna iulie, curent, iar până în prezent, angajații Serviciului Fiscal de Stat au distribuit circa 5 mii de pliante informative, au desfășurat 1300 de ședințe de informare cu administratorii blocurilor locative și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare. În cadrul campaniei, SFS a identificat 3221 de persoane fizice proprietari de bunuri imobiliare care, potențial, le transmit în chirie. În privința acestora au fost efectuate acțiuni de conformare.

Totodată, inspectorii SFS au verificat persoanele fizice care transmit în chirie bunuri imobiliare. Drept rezultat, suplimentar la buget au fost calculate plăți de bază de peste 2 milioane de lei și peste 400 mii lei penalități.

În acest context SFS reamintește persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente, sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la Direcția Deservire Fiscală locală.

NOTĂ: prevederile date nu se aplică față de contractele de chirie, încheiate cu persoanele juridice.

Noutăți asemănătoare

COMUNICAT INFORMATIV Cu privire la modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”
27/10/2017
COMUNICAT INFORMATIV Cu privire la modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”
Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de control în centrele comerciale din țară
12/10/2017
Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de control în centrele comerciale din țară
Discuții de eficientizare a administrării fiscale – subiect de dialog dintre conducerea Serviciului Fiscal de Stat și oameni de afaceri
05/10/2017
Discuții de eficientizare a administrării fiscale – subiect de dialog dintre conducerea Serviciului Fiscal de Stat și oameni de afaceri
23,7 miliarde lei acumulate la Bugetul public național în nouă luni ale anului curent sau o creștere cu 3,7 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut
03/10/2017
23,7 miliarde lei acumulate la Bugetul public național în nouă luni ale anului curent sau o creștere cu 3,7 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut
news-events