SFS anunță despre modificarea modului de eliberare și imprimare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

26/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificările operate în Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17-03-1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 560 din 27 iulie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, începând cu data de 29.08.2022, Serviciul Fiscal de Stat va elibera formulare tipizate de documente primare cu regim special specificate la pct. 3 către entități, altele decât cele prevăzute la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, contra plată și în mod obligatoriu contra semnătura persoanelor autorizate conform statutului sau/și la prezentarea delegației semnate de persoanele autorizate ale entității și a buletinului de identitate, precum și în baza cerințelor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat.

În temeiul prevederilor expuse, începând cu 29.08.2022, Serviciul Fiscal de Stat nu va elibera formulare tipizate de documente primare cu regim special imprimate centralizat, entităților care corespund prevederilor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal și anume:

  • subiecţilor înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
  • subiecţilor care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
  • contribuabililor care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
  • subiecţilor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
  • rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
  • contribuabililor care au 5 şi mai mulţi angajați;
  • persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit.d) indiferent de numărul de angajaţi.

Entitățile, care corespund prevederilor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, vor imprima de sine stătător formularele tipizate de documente primare cu regim special cu utilizarea seriei și diapazonului de numere. Seria și diapazonul de numere pot fi comandate gratuit, prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate”.

Noutăți asemănătoare

10 663 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-iulie 2022
25/08/2022
10 663 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-iulie 2022
Au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari care vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
24/08/2022
Au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari care vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
Funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor în cadrul primăriilor din toată țara
17/08/2022
Funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor în cadrul primăriilor din toată țara
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
15/08/2022
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
news-events