10 663 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-iulie 2022

25/08/2022

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în 7 luni ale anului 2022, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 22,0 milioane lei, în creștere cu 20,5% față de perioada similară a anului precedent.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3 253 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

Subsecvent, la 348 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile au fost calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 204,3 mii lei, majorare de întîrziere în sumă de 15,0 mii lei și aplicată amendă în mărime de 31,8 mii lei.

În rezultatul acțiunilor întreprinse în perioada anului 2022, au fost înregistrate 10 663 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile.

Perioada 01.01.2021-31.07.2021, mii lei

Perioada 01.01.2022-31.07.2022, mii lei

Devieri

suma, mii lei

%

18 258,9

22 001,9

3 743,0

20,5

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute. Pentru mai multe detalii, accesați următorul link.

Noutăți asemănătoare

Au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari care vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
24/08/2022
Au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari care vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
Funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor în cadrul primăriilor din toată țara
17/08/2022
Funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor în cadrul primăriilor din toată țara
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
15/08/2022
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
31 ianuarie 2023 – termen limită de utilizare a Modelelor MCC/IF incluse în Registrul unic în perioada 1998-2005
15/08/2022
31 ianuarie 2023 – termen limită de utilizare a Modelelor MCC/IF incluse în Registrul unic în perioada 1998-2005
news-events