SFS anunță despre relansarea Programului de subvenționare a dobânzilor la credite și a Programului de rambursare a TVA

20/04/2021

Serviciul Fiscal de Stat informează că, au fost relansate Programul de subvenționare a dobânzilor la credite și a Programului de rambursare a TVA, în contextul executării Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.2 din 8 aprilie 2021.

Astfel, beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020 – 31 mai 2021 inclusiv;
  2. veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obţinute şi declarate pentru perioada fiscală 2019.

Valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenţionare, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 - februarie 2020.

Cererea se depune pentru fiecare lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de subvenţionare a dobânzilor. Totodată, cererea se depune până la sfârşitul lunii următoare celei în care programul se finalizează, iar cererile depuse după aceasta dată nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează.

De asemenea, a fost extins Programul de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021, pentru solicitanții alții decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, pentru care perioada de rambursare a fost prelungită pe perioada ianuarie-septembrie 2021, prin Ordinul MF nr. 18 din 01.02.2021.

Suma TVA destinată rambursării se va determina conform condițiilor similare pentru perioada de rambursare mai-decembrie 2020, și nu va depăși suma TVA spre deducere în perioada ulterioară și suma declarată/achitată a impozitelor salariale (impozitul pe venit din salariu, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) aferente perioadei de rambursare.

Totodată, suma totală a rambursării TVA pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

Solicitanții urmează să depună o cerere conform modelului prezentat în anexa nr.5 la Regulament, care poate fi accesat pe următorul link. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea subdiviziunilor structurale

e-mail

1.

Direcția generală administrare contribuabili mari

mail@sfs.md

2.

Direcția generală administrare fiscală CHIȘINĂU

chisinaudgaf@sfs.md

3.

Direcția generală administrare fiscală NORD

norddgaf@sfs.md

4.

Direcția generală administrare fiscală CENTRU

centrudgaf@sfs.md

5.

Direcția generală administrare fiscală SUD

suddgaf@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat încurajează contribuabilii să beneficieze de Programul de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, precum și să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA în condițiile stabilite de actele normative în vigoare.

Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25 (apel gratuit).

Noutăți asemănătoare

Lucrări de mentenanță SIA e-Factura
16/04/2021
Lucrări de mentenanță SIA e-Factura
Peste 4,6 mii contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat de la începutul anului 2021
14/04/2021
Peste 4,6 mii contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat de la începutul anului 2021
Modificări operate în legislația fiscală ca urmare a Dispoziției nr. 2 a Comisiei pentru Situații Excepționale
13/04/2021
Modificări operate în legislația fiscală ca urmare a Dispoziției nr. 2 a Comisiei pentru Situații Excepționale
SFS recomandă conformarea voluntară a persoanelor fizice care au obținut venituri de la jocurile de noroc și pariuri de peste hotare
09/04/2021
SFS recomandă conformarea voluntară a persoanelor fizice care au obținut venituri de la jocurile de noroc și pariuri de peste hotare
news-events