Stimaţi cetăţeni!

20/09/2012
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează, că din anul 2012 au intrat în vigoare metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, prevăzute în capitolul 111 din Titlul V al Codului fiscal. Aceste metode vor fi aplicate persoanelor fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 mil. de lei, precum şi efectuează cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei. Pentru a justifica cheltuielile ulterioare, cetăţenii, care au avut disponibil de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 în sume mai mari de 500 mii lei, sînt aşteptaţi la inspectoratul fiscal de stat teritorial, pînă pe data de 31 decembrie 2012, pentru a depune Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care, disponibilul depăşea 1 mil. de lei, declaraţia trebuie să fie însoţită de documentele care confirmă disponibilul sumei declarate. Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti va servi drept dovadă a acumulării sumei declarate pînă la data de 01.01.2012. Disponibilul declarat nu va fi supus impozitării. Formularul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat: www.fisc.md sau obţinut de la inspectoratele fiscale de stat teritoriale, care au şi obligaţia de a oferi explicaţiile aferente completării şi depunerii Declaraţiei.. Informaţii suplimentare la 0-8000-1525. Este în beneficiul Dumneavoastră: Documentarea juridică corectă şi la preţurile reale a tuturor tranzacţiilor, în special cele de vînzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare, precum şi introducerea valutei în ţară. Serviciul Fiscal de Stat

Noutăți asemănătoare

9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
06/10/2020
Transportatorii de pasageri, mărfuri și colete, cei naționali și internaționali în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
news-events