Strategia de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2023

08/12/2022
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Strategia de control pentru anul 2023 și Lista agenților economici ce vor fi supuși controalelor fiscale conform planului anual de controale.

La stabilirea listei agenților economici, autoritatea fiscală a ținut cont de următoarele principii:

  • orientarea activității de control spre contribuabilii cu risc de neconformare fiscală corelate cu cifra de afaceri declarată de aceștia (cifra de afaceri mai mare de 5 milioane);
  • aplicarea măsurilor de conformare forțată prioritar față de contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător o perioadă mai mare de 4 ani;
  • diminuarea cu 10% a numărului de controale fiscale planificate comparativ cu anul 2022.
Pe parcursul anului 2023, controalele fiscale prin metoda verificării operative vor viza preponderent următoarele domenii:

  1. activitatea de transport de pasageri în regim de taxi/internațional;
  2. comerțul cu amănuntul, comerțul electronic;
  3. prestarea serviciilor de întreținere/reparație auto;
  4. prestarea serviciilor de înfrumusețare, îngrijire și sănătate;
  5. activitatea caselor de schimb valutar.
Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați documentele menționate supra, care sunt disponibile pe pagina-web a SFS – www.sfs.md.

Serviciul Fiscal de Stat încurajează contribuabilii să activeze onest și în corespundere cu legislația în domeniu.

Noutăți asemănătoare

26 decembrie 2022: termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul curent
08/12/2022
26 decembrie 2022: termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul curent
„Contul Unic”: cum să preveniți situațiile de restituire a sumelor achitate
07/12/2022
„Contul Unic”: cum să preveniți situațiile de restituire a sumelor achitate
19 078 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-noiembrie 2022
07/12/2022
19 078 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-noiembrie 2022
48,9 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni ale anului 2022
05/12/2022
48,9 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni ale anului 2022
news-events