Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare, contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020

20/07/2020

  Serviciul Fiscal de Stat, informează agenții economici, că prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost lansat Programul de subvenționare a dobânzilor.

  Esența acestui Program constă în susținerea angajaților şi a angajatorilor în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19).

 Dreptul de beneficierea subvenționării dobânzilor, conform Programului de subvenționare poate fi realizat aferent creditelor contractate, sau care vor fi contractate în perioada 1 mai 2020–31 decembrie 2020.

 Valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat:

  • – în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele de pînă la luna iulie 2020 - pentru lunile decembrie 2019 - februarie 2020;
  • – în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele începînd cu luna iulie 2020 - pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

  Este de menționat, că suma maximă pasibilă subvenționării este limitată la nivelul sumei cumulative a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

  În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăţilor salariale, subvenţia se va acorda în mărimea sumei dobânzii aferente părții de credit egală cu suma cumulativă a plăţilor salariale menționate.

  Rata maximă a dobânzii nominale anuale pasibilă subvenționării este limitată la nivelul 8,76% în monedă națională şi 4,40% în valută străină.

  Beneficierea de subvenționare a dobânzilor nu este condiționată de destinația şi modul de utilizare a creditului. Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 inclusiv.

  Pentru a solicita subvenționarea dobînzilor, este necesar de a depune o cerere, la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesînd link-ul.

  Termenul de examinare a cererii este de 5 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control cameral.

  Ținând cont de cele expuse, SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite subvenționarea dobânzilor bancare și/sau nebancare.

  Notă: Suma subvențiilor primite constituie sursă de venit neimpozabil cu impozitul pe venit.

Noutăți asemănătoare

Sistarea accesului la serviciul „Registrul general electronic al facturilor fiscale”
17/07/2020
Sistarea accesului la serviciul „Registrul general electronic al facturilor fiscale”
Aspecte cu privire la facturile fiscale emise prin SIA „e-Factura” cu seria 0AA
15/07/2020
Aspecte cu privire la facturile fiscale emise prin SIA „e-Factura” cu seria 0AA
Aspecte ce țin de dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică
14/07/2020
Aspecte ce țin de dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică
Rezultatele acțiunilor de control întreprinse asupra prețurilor de comercializare a produselor social importante
13/07/2020
Rezultatele acțiunilor de control întreprinse asupra prețurilor de comercializare a produselor social importante
news-events