Ziua contribuabilului: Funcționarii fiscali au efectuat, în luna august, 72 de vizite în cadrul primăriilor din țară

08/09/2022
Angajații Serviciului Fiscal de Stat au organizat, în perioada 22 - 31 august curent, 72 de vizite în cadrul primăriilor din țară, în contextul implementării activității cu genericul „Ziua contribuabilului”.

În perioada de referință au fost deserviți circa o mie de contribuabili, fiind abordate 951 probleme de ordin fiscal. La moment, 932 de cazuri au fost deja soluționate, iar altele 19 sunt în proces de soluționare. În cadrul vizitelor au fost verificate obligațiile fiscale ale contribuabililor, totodată fiind recepționate declarațiile privind impozitul pe venit de la aceștia. Funcționarii fiscali au avut discuții cu contribuabilii restanțieri în vederea achitării de către aceștia a obligațiilor fiscale față de Bugetul public național.

Printre subiectele discutate menționăm următoarele:
 1. Evidența terenurilor agricole ce aparțin persoanelor fizice decedate care nu sunt înregistrate după moștenitor;
 2. Calcularea impozitului pe venit la înstrăinarea unui teren;
 3. Calcularea impozitului funciar la persoanele fizice care au în arendă terenuri;
 4. Impozitarea serviciilor prestate prin intermediul platformei Booking;
 5. Înregistrarea contractelor de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat;
 6. Modalitatea de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru gospodăriile țărănești;
 7. Modalitatea de calculare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022;
 8. Modificările privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
 9. Serviciile fiscale electronice și modalitatea de conectare la acestea;
 10. Procedura de înregistrare a subdiviziunilor;
 11. Modul de utilizare a SIA „e-Factura”;
 12. Consecințele obligațiilor fiscale nedeclarate în termen;
 13. Scutirile pentru persoanele fizice;
 14. Modalitatea de stabilire a creșterii sau pierderii de capital;
 15. Modificările operate în darea de seamă IPC21;
 16. Legea cu privire la zilieri, reținerea impozitelor din sumele achitate zilierilor;
 17. Dările de seamă fiscale și termenii de prezentare de către contribuabili, amenzile aplicate pentru neprezentarea/prezentarea cu întârziere a dărilor de seamă fiscale;
 18. Modelele de echipamente de casă și de control care vor putea fi utilizate începând cu anul ECC 2023;
 19. Acțiuni de întreprins de către agentul economic în cazul schimbării domeniului de activitate;
 20. Criteriile de apreciere a mărimii taxelor locale;
 21. Stingerea obligației fiscale prin compensare.

Activitățile de deservire și consiliere a contribuabililor prin intermediul activității cu genericul „Ziua contribuabilului” au drept scop sporirea gradului de satisfacție față de activitatea autorității fiscale și, respectiv, conformarea benevolă a contribuabililor la respectarea obligațiilor de ordin fiscal.

Angajații autorității fiscale naționale vor continua vizitele în incinta administrației publice locale unde vor deservi contribuabilii conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

În context, mizăm în continuare pe susținerea plenară din partea autorităților administrației publice locale în vederea organizării vizitelor funcționarilor fiscali în primării. La fel, invităm toți contribuabilii să urmărească graficul vizitelor în teritoriu a angajaților SFS pentru a beneficia de oportunitatea de a comunica la direct cu reprezentantul autorității fiscale.

Graficul prezenței funcționarului fiscal în incinta administrației publice locale, poate fi accesat aici.

Noutăți asemănătoare

Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
07/09/2022
Actualizări în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura”
Serviciul Fiscal de Stat a asigurat distrugerea unui lot de produse din tutun confiscate
06/09/2022
Serviciul Fiscal de Stat a asigurat distrugerea unui lot de produse din tutun confiscate
35,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 8 luni ale anului 2022
02/09/2022
35,3 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 8 luni ale anului 2022
SFS anunță despre modificarea modului de eliberare și imprimare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
26/08/2022
SFS anunță despre modificarea modului de eliberare și imprimare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
news-events