Cum pot să utilizez serviciile fiscale electronice?

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, cu titlu gratuit, accesibil pe portalul www.sfs.md.

În cazul în care persoana fizică este conducător al unei entități contribuabilului, conform informației din baza de date SISFS care parvine din RSUD al ASP, sistemul identifică în mod automatizat care sunt entitățile respective și le asignează la contul de utilizator al titularului. Pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice stipulate destinate persoanelor juridice, conducătorul entității va întreprinde următoarele acțiuni:

a) se va autentifica inițial în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md cu statut de persoană fizică (cetățean al Republicii Moldova);
b) va semna electronic confirmarea de acceptare a prezentului Regulament pentru fiecare contribuabil în parte, asignat în mod automatizat la contul său de utilizator;
c) va gestiona accesul la serviciile fiscale electronice, în mod individual, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” către persoanele responsabile din cadrul contribuabilului;
d) va accesa serviciile fiscale electronice.

Modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” este reglementat prin Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020.

news-events