Timbru de consum

Ordin nr. 180, din 02.04.2021

    Conform art. XV din Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020, începînd cu 1 mai 2021 se impune condiția marcării cu timbru de consum produselor alcoolice și produselor din tutun prevăzute în anexa nr. 1 la titlul IV, cu excepția mărfurilor prevăzute la art. 123 alin. (6) lit. a), b) și e), introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale.
    În același timp, conform prevederilor art.3 alin.(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) nr.173 din 22.07.2020, Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova.
   Totodată, luînd în considerație faptul că timbru de acciz este suficient pentru circulația mărfurilor supuse accizului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar regiunea Transnistreană este considerată ca parte componentă a Republicii Moldova, mărfurile marcate cu timbru de acciz nu sunt supuse marcării suplimentare cu timbru de consum în cazul livrării acestora în regiunea Transnistreană.

Ordin nr. 194, din 09.06.2023

    Potrivit prevederilor art.4 alin.(51) din Legea nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, sunt supuse marcării cu timbru de consum produsele alcoolice şi produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, prevăzute în anexa nr.1 la titlul IV, cu excepţia mărfurilor prevăzute la art.123 alin.(6) lit.a), b) şi e), introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale.
    Astfel, produsele alcoolice și articolele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale, sînt pasibile marcării cu „Timbru de consum”.

Sînt pasibile marcării сu „Timbru de consum” produsele alcoolice şi articolele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul țării, necontrolat de autorităţile constituţionale?

      În rezultatul modificărilor operate în articolul 4 din Legea nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, produsele alcoolice și articolele din tutun prevăzute în anexa nr.1 la titlul IV al Codului Fiscal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul țării, necontrolat de autoritățile constituționale ale RM, începând cu 1 mai 2021, sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de consum”.
     Astfel, produsele alcoolice și articolele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale, sînt pasibile marcării cu „Timbru de consum”.

Ordin nr. 194, din 09.06.2023

     În conformitate cu art.4 alin. (51) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV al Codului fiscal, modul de procurare, utilizare și aplicare a timbrelor de consum este similiar timbrelor de acciz.
     Modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatele destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produsele din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404 este stabilit prin Hotărîrile Guvernului nr.1427/2007 și nr.1481/2006.
     În acest sens, conform actelor normative menționate obligația marcării cu „Timbru de consum” survine în timpul fabricării producției alcoolice/articolelor din tutun, cartuşelor şi rezervelor pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă, preparatelor destinate utilizării în cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice de la poziţia tarifară 2404, produselor din tutun şi înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la poziţiile tarifare 240399900 şi 2404– până la perfectarea importului acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
     Modul de aplicare a timbrelor de consum este prevăzut în anexele la Regulamentele aprobate prin hotărârea menționată.

Cînd se efectuează marcarea cu „Timbru de consum” a produselor alcoolice şi articolelor din tutun importate şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale?

     În conformitate cu art.4 alin. (51) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV al Codului fiscal modul de procurare, utilizare și aplicare a timbrelor de consum este similiar timbrelor de acciz.
     Modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun și producţia alcoolică este stabilit prin Hotărîrile Guvernului nr.1427/2007 și nr.1481/2006.
    În acest sens, conform actelor normative menționate obligația marcării cu „Timbru de consum” survine în timpul fabricării producției alcoolice/articolelor din tutun – până la perfectarea importului acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
     Modul de aplicare a timbrelor de consum este prevăzut în anexele la Regulamentele aprobate prin hotărîrile menționate.

news-events