Impozitarea venitului obținut de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare persoanelor specificate la art. 54, precum și altor persoane decît celor specificate la art. 90 din Codul fiscal (art. 901 alin. (34) CF)

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

    Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103 din cod;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
    Reieșind din prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.
    Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.
     Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat.
    Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
    Prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal stabilesc că, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.
    Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.
     În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

        Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:  a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103 din cod;  b) reprezentanţă conform art.5 pct.20 din cod);  c) reprezentanţă permanentă;  d) instituţie;  e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.          Reieșind din prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superfici) proprietatea imobiliară.          Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.         Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.          Prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal stabilesc că, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.         Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.          În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.   [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

         În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.  Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.    Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(34) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.   Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.   Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară.

    Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103 din cod;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
    Reieșind din prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superfici) proprietatea imobiliară.
    Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
    Prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal stabilesc că, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.
    Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal.
    În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103din cod; 

b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);

c) reprezentanţă permanentă; 

d) instituţie; 

e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. 

        Reieșind din prevederile art.90 alin.(1) din Codul fiscal, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară. 

        Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

    Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat.

Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.

    Prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal stabilesc că, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.

    Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile art. 90alin. (34) din Codul fiscal. 

    În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.

Ordin nr. 158, din 02.04.2019

    Contractul de locațiune este obiect al dreptului civil, fiind reglementat de art.1251 din Codul civil, potrivit căruia o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.          

    Conform prevederilor art.1252 din codul nominalizat, contractul de locațiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris.      
     Totodată, în cazul lipsei unui asemenea contract, potrivit pct.4 din Ordinul nr.622 din 13 noiembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat propune persoanei fizice-locator să depună o Declaraţie-cerere (anexa nr.2), prin care va specifica numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice-locator precum şi numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice-locatar, bunul dat în locaţiune (suprafaţa în m2), termenul locaţiunii și preţul locaţiunii.       
      În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.133 din 15.11.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 14.01.2019 ]

         Contractul de locațiune este obiect al dreptului civil, fiind reglementat de art.875 din Codul civil, potrivit căruia o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.   Conform prevederilor art. 876 alin. (1) din codul nominalizat, contractul de locațiune trebuie să fie întocmit în formă scrisă.   Totodată, în cazul lipsei unui asemenea contract, potrivit pct.6 din Ordinul nr.693 din 26 decembrie 2007, Serviciul Fiscal de Stat propune persoanei fizice-locator să depună o Declaraţie (cerere în formă liberă) prin care va specifica numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice-locator precum şi numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice-locatar, bunul dat în locaţiune (suprafaţa în m2), termenul locaţiunii și preţul locaţiunii.

Ordin nr. 167, din 08.04.2019

     Codul fiscal stipulează expres norme de impozitare pentru persoanele fizice aferente situației expuse.          
     Contribuabilii care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital, urmează să determine creşterea sau pierderea de capital conform prevederilor Capitolului 5 „Creşterea şi pierderea de capital" din Codul fiscal.          
       Concomitent, pentru ca contribuabilul să poată să-și onoreze obligațiunile fiscale aferente venitul obținut de la darea în locațiune a proprietății contribuabilului - persoanei fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, transmise în folosul unei persoane fizice sau unei persoane juridice, Codul fiscal distinge două regimuri separate de determinare a obligațiilor fiscale aferente, în dependență de cine este beneficiarul serviciului.          
     În cazurile cînd are loc transmiterea în locațiune a imobilului în folosul unei persoane fizice, se aplică normele de impozitare prevăzute la art.901 alin.(34) din Codul fiscal.          
     În cazul transmiterii în locațiune a bunului imobil unei persoane specificate la art.90 din CF, de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, se vor aplica prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal.          
     Prevederile legislative nominalizate, la efectuarea operațiunilor menționate anterior aferente bunurile imobiliare a persoanei fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, nu generează obligația de a se înregistra сa întreprinzător individual sau sub o altă formă organizatorică juridică.

Ordin nr. 297, din 10.07.2019

    Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut.          
     Astfel, persoana fizică care obține venit de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil în folosul altei personae fizice, urmează să supună impozitării venitul obținut conform cotei stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal.          
    Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Ordin nr. 297, din 10.07.2019

     Obligativitatea și particularitățile înregistrării contractelor de locațiune este reglementată de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal și Ordinul SFS nr.622 din 13.11.2018, și se răsfrînge exclusiv asupra bunurilor imobiliare.          
      Astfel, în cazul transmiterii în locațiune a unui bun mobil, nu apare obligația de a înregistra contractul respectiv la una din subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat.

Ordin nr. 435, din 10.08.2021

Subiecți ai impunerii ce urmează să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară.

     Subiecți ai impunerii ce urmează să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară.

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

     Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului sunt obligate să-l înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat.

     Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului sunt obligate să-l înregistreze la SFS.

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului.

Ordin nr. 435, din 10.08.2021

Contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare urmează a fi înregistrat la orice subdiviziune a Serviciuilui Fiscal de Stat sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală).

      Contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare urmează a fi înregistrat la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat sau sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

Ordin nr. 64, din 14.02.2022

   Persoana fizică poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative.
   De asemenea, Declaraţia-Cerere împreună cu documentele confirmative (autentificate prin semnătură digitală), poate fi transmisă la adresa electronică mail@sfs.md.
   Concomitent, Declarația-Cerere, după caz, poate fi depusă și prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai Serviciului Fiscal de Stat.
   Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

      În cazul imposibilității deplasării contribuabilului la Serviciul Fiscal de Stat pentru a depune Declarația-Cerere, poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail se va considera data recepționării Declarație-Cerere.          
      Concomitent, contribuabilul are posibilitatea să o depună eletronic prin potalul SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” în cazul în care acesta dispunde de cheie electronică.
       Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare sau rezilierea acestuia fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea Serviciul Fiscal de Stat?

În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci

ea poate remite subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Aceasta, de asemenea împreună cu documentele confirmative (autentificate prin semnătură digitală), poate fi transmisă la adresa electronică mail@sfs.md. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail, se va considera data recepţionării Declaraţiei-Cerere. Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Ordin nr. 435, din 10.08.2021

Persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietăți imobiliare altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului.

       Persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietăți imobiliare altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului.

Ordin nr. 435, din 10.08.2021

Impozitul pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare se achită lunar cel tîrziu  la data de 25 a lunii în care a fost încheiat contractul.

Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în  posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii încheierii contractului.

        Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. În cazul când contractul de către persoana fizică a fost încheiat după data de 2 a lunii, atunci termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului, și aceasta urmează să înregistreze Declarația-Cerere la DDF în termen de 3 zile din data încheierii contractului.

    Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Ordin nr. 435, din 10.08.2021

În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistrarea acesteia.

        În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistratea acesteia.

Ordin nr. 164, din 18.05.2023

   Subiecții care urmează să înregistreze contractul de locațiune în termen de 7 zile de la data încheierii contractului la Serviciul Fiscal de Stat, sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară.
    Locatorul (persoana fizică) poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” (în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică) cu anexarea documentelor confirmative.
   Serviciul „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” este destinat persoanelor fizice (locator) pentru înregistrarea Declarației-Cerere cu aplicarea semnăturii electronice, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).
   Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii pași:
    1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal;
    2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
    3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți;
    4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.
   Menționăm că, Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului MPass, fără necesitatea deplasărilor suplimentare şi semnării unor acorduri adiţionale.
    Pentru depunerea Declarației-Cererii de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice, accesăm Serviciul „e-Cerere”, după accesăm „Alte module” și alegem modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

 baza 10-13 

file- 

     Pentru a prezenta cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune este necesar să accesați „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” și după accesăm: Compartimentul „Creare” - permite crearea unei Declarații-Cereri de înregistrare a contractului de dare în locațiune cu anexarea documentelor confirmative.

2 

    Datele de identificare ale contribuabilului: Codul fiscal, numele, prenumele, localitatea, domiciliul/reşedinţa sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a SFS. Datele de contact ca telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidențiale şi vor fi utilizate de către SFS, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarități referitor la datele înscrise în cerere.

b 

Se completează datele necesare pentru a completa Declarația-Cerere, cum ar fi:
- Data contractului;
- Codul cadastral;
- Localitatea unde este amplasat bunul imobil;
- Adresa unde este amplasat bunul imobil;
- Categoria bunului (locative (apartamente), locative (construcții), comerciale, garaje, ș.a.);
- Suprafața bunului imobil;
- Unitatea de măsură a suprafeței bunului (m.p./ha);
- Codul fiscal al locatarului;
- Tipul contractului (zilnic/lunar/anual);
- Valoarea contractului;
- Valuta (dolar SUA, euro, leu moldovenesc ș.a.);
- Valoarea contractului în MDL conform cursul BNM la data înregistrării (se calculează automat de către sistemă);
- Suma impozitului pe venit (se calculează automat de sistemă, din valoarea contractului se calculează 7 %);
- Valabilitatea contractului.

3 

    La Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune se vor atașa documentele confirmative (Copia contractului/declarației de locațiune). Cererea de înregistrare a contractului de dare în locațiune urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvează”.

d 

    Cererea salvată se află în „Crearea cereri”, ea poate fi previzualizată, modificată, ștearsă sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnare”.

4 

    Ulterior, automat vom fi redirecționați în serviciul guvernamental MSign.
    Alegem tipul de semnătură electronică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afișat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f 

      După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Cereri semnate”.
    La accesarea compartimentului „Cereri semnate” Cererea se va expedia prin accesarea opțiunii „Expediază”, după această Cerere se va regăsi în compartimentul „Cereri expediate”. Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se regăsi în „Cereri confirmate” în cazul în care se vor prezenta toate datele necesare. În cazul în care cererea va fi respinsă din motivul că nu sunt prezentate suficiente date sau nu au fost anexate documentele confirmative, cererea se va regăsi în compartimentul „Cereri respinse”.

news-events