Ordinul SFS nr. 444 din 15-11-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.9 Regimul fiscal în cazul modificărilor capitalului social
Fondul statutar al entității a fost majorat prin introducerea unui mijloc fix procurat din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți. Urmează de a achita impozit pe venit în situația descrisă?

Potrivit art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul nominalizat reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.

Prevederile menționate se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. 

Totodată, conform art.12 pct.3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.        

Totodată, menţionăm că, majorarea capitalului social din contul profitului net reprezintă majorarea valorilor cotelor acţionarilor (asociaţilor) şi, concomitent, repartizarea profitului net între aceşti fondatori.           

Fondul statutar al agentului economic este repartizat în acţiuni (cote părţi), care aparţin acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective. În cazul în care profitul este îndreptat la majorarea fondul statutar, societatea, la rîndul său, majorează valoarea cotelor acţionarilor (asociaţilor) săi prin repartizarea proporţională a profitului între aceştia.           

Reieşind din cele expuse, în scopuri fiscale majorarea fondul statutar din contul profitului nerepartizat se consideră repartizare de dividende, respectiv, aferent cărora urmează a fi achitat impozitul pe venit în conformitate cu art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

news-events