Ordinul SFS nr. 167 din 14-02-2017

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Se permite ca suma restituirii TVA să fie îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale?
Potrivit prevederilor art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, restituirea TVA se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.         
Se interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.101 alin. (8) din Codul fiscal].
news-events