Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Mun. Chișinău

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
41 / 100
Mai multă descriere

1. Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2021.
2. Impozitul pe bunurile imobiliare conform cotelor concrete stabilite prin deciziile consiliilor locale.
3. Particularităţile completării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ17 (în redacţia Ordinului SFS nr.36 din 23.01.2020) pentru anul 2021.

Formatorii
A.Cucerenco E. Vozian S.Budai
Datele de contact
022-82-32-74
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
26 / 100
Mai multă descriere

1. Aspecte generale de inițiere în afaceri. Alegerea formei organizatorico-juridică, dacă sînt necesare documentele permisive, în cazul desfăşurării activității de întreprinzător.
2. Aspecte fiscale, asigurarea aplicării ECC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar, prezentarea dărilor de seamă fiscale la SFS,  respectarea legislaţiei muncii si aspecte juridice.
3. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor.          

Formatorii
A.Cucerenco A. Sîrbu A.Petrov
Datele de contact
022-82-32-74
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
31 / 100
Mai multă descriere

1. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale. Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13).
2.Modalitatea de calculare și achitare a taxelor rutiere. Perioada fiscală și termenele de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.a

Formatorii
A. Cucerenco E. Vozian A. Sirbu
Datele de contact
022-82-32-74
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
46 / 100
Mai multă descriere
1 Impozitarea veniturilor salariale din prestarea serviciilor și plățile efectuate în favoarea zilierilor.
2. Particularitățile reținerii în prealabil din alte plăți efectuate în folosul rezidentului conform art. 90 din Codul fiscal.
3. Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit conform art.90 1 din Codul fiscal.
4. Reținerile din veniturile nerezidentului conform art.91 din Codul fiscal.
5. Aspecte ce vizează completarea tabelului nr.1 - Suma venitului achitat, impozitului pe venit şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta în Forma IPC18.         
Formatorii
A. Cucerenco A. Petrov L. Mițcul
Datele de contact
022-82-32-74
Status
Online
news-events