Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Direcția generală deservire fiscală

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Teilor nr. 7/2
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
26 / 30
Mai multă descriere

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă;
2. Aspecte ce vizează reflectarea în Tabelul nr. 1 a sumei venitului achitat, impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de acestea;
3. Reținerile din plățile efectuate în favoarea exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazițional desfășurate de zilieri.

Formatorii
DDF Centru
Datele de contact
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Mihai Viteazul nr. 2, et. 3
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
13 / 30
Mai multă descriere

Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
39 / 100
Mai multă descriere

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă;
2. Aspecte ce vizează reflectarea în Tabelul nr. 1 a sumei venitului achitat, impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de acestea;
3. Reținerile din plățile efectuate în favoarea exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazițional desfășurate de zilieri.

Formatorii
DDF Hîncești
Datele de contact
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
34 / 100
Mai multă descriere

1. Achitarea impozitului pe venit în rate;
2. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.

Formatorii
DDF Bălți
Datele de contact
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
13 / 100
Mai multă descriere

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Formatorii
DDF Cahul
Datele de contact
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Teilor nr. 7/2
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 30
Mai multă descriere

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Formatorii
DDF Botanica
Datele de contact
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
41 / 100
Mai multă descriere

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 100
Mai multă descriere

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022

Formatorii
DDF Centru
Datele de contact
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
21 / 100
Mai multă descriere

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Formatorii
DDF Cahul
Datele de contact
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
9 / 100
Mai multă descriere

Principalele modificări și completările aferent evidenței contribuabililor

Formatorii
DDF Hîncești
Datele de contact
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
30 / 100
Mai multă descriere

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Formatorii
DDF Ialoveni
Datele de contact
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
23 / 100
Mai multă descriere

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază;

Formatorii
DDF Botanica
Datele de contact
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 100
Mai multă descriere

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Formatorii
DDF Rîșcani (Chișinău)
Datele de contact
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
17 / 100
Mai multă descriere

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Formatorii
DDF Centru
Datele de contact
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
22 / 100
Mai multă descriere

1. Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022;

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
12 / 100
Mai multă descriere

1. Уплата подоходного налога в рассрочку;
2. Ответственность за неуплату или недоплату подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку; 

Formatorii
DDF Ceadîr-Lunga
Datele de contact
029 12-63-09 ceadir-lungaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Formatorii
DDF Comrat
Datele de contact
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
13 / 100
Mai multă descriere

1. Обязательство налогоплательщика по регистрации подразделений;
2. Ответственность налогоплательщиков за нарушение срока регистрации, аннулирования и изменения подразделений;
3. Порядок представления отчетов, исчисление и уплата местных налогов и сборов предприятиями, имеющими зарегистрированные подразделения расположенные за пределами основного места нахождения;

Formatorii
DDF Taraclia
Datele de contact
029 42-01-18 taracliaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
14 / 100
Mai multă descriere

1. Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.
2. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Formatorii
DDF Anenii Noi
Datele de contact
026 52-47-44 aneniinoiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
10 / 100
Mai multă descriere

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
11 / 100
Mai multă descriere

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Formatorii
DDF Cahul
Datele de contact
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Formatorii
DDF Hîncești
Datele de contact
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Formatorii
DDF Bălți
Datele de contact
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă;
2. Aspecte ce vizează reflectarea în Tabelul nr. 1 a sumei venitului achitat, impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de acestea;
3. Reținerile din plățile efectuate în favoarea exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazițional desfășurate de zilieri.

Formatorii
DDF Ungheni
Datele de contact
023 62-39-44 ungheniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) bd. Victorie nr. 2, et. 1
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 50
Mai multă descriere

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Formatorii
DDF Florești
Datele de contact
025 02-26-82 florestiddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Formatorii
DDF Leova
Datele de contact
026 32-24-37 leovaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 100
Mai multă descriere

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Formatorii
DDF Cimișlia
Datele de contact
024 12-21-74 cimisliaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Ștefan cel Mare nr. 128, et. 4
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
7 / 100
Mai multă descriere

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Formatorii
DDF Bălți
Datele de contact
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Kiev 3A
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
7 / 30
Mai multă descriere

Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.

Formatorii
DDF Rîșcani (Chișinău)
Datele de contact
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
6 / 100
Mai multă descriere

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Formatorii
DDF Bălți
Datele de contact
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
9 / 100
Mai multă descriere

1. Achitarea impozitului pe venit în rate;
2. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.

Formatorii
DDF Rîșcani (Chișinău)
Datele de contact
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
10 / 100
Mai multă descriere

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022

Formatorii
DDF Botanica
Datele de contact
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 100
Mai multă descriere

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Formatorii
DDF Drochia
Datele de contact
025 22-22-48 drochiaddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Formatorii
DDF Hîncești
Datele de contact
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 100
Mai multă descriere

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul;
Confirmarea drepturilor la scutiri;

Formatorii
DDF Bălți
Datele de contact
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
18 / 100
Mai multă descriere

1. Condițiile obligatorii la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA; Analiza contribuabilului ca subiect al impunerii cu TVA;
2. Modul de utilizare a serviciului electronic  ,,e-Cerere" la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA;
3. Modul de deducere a TVA pentru:
- serviciile de import;
- procurările cu destinație mixtă;
- procurările la care s-a schimbat regimul fiscal.
4. Taxarea inversă cu TVA la comercializarea proprietății întreprinderilor în proces de insolvabilitate, proprietatea gajată, ipotecate, sechestrate.

Formatorii
DDF Centru
Datele de contact
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
16 / 100
Mai multă descriere

1.Освобождения, на которые имеет право налогоплательщик-резидент РМ, предоставленные либо по основному месту работы, либо по месту работы по совместительству;
2. Подтверждение прав на освобождения;

Formatorii
DDF Comrat
Datele de contact
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 100
Mai multă descriere

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.

Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Formatorii
DDF Ialoveni
Datele de contact
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
7 / 100
Mai multă descriere

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Formatorii
DDF Căușeni
Datele de contact
024 32-39-30 causeniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
3 / 100
Mai multă descriere

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Formatorii
DDF Criuleni
Datele de contact
024 82-06-38 criuleni@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Mihai Viteazul nr. 2, et. 3
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 30
Mai multă descriere

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Confirmarea drepturilor la scutiri.

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Offline
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
9 / 100
Mai multă descriere

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022.

Formatorii
DDF Centru
Datele de contact
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 100
Mai multă descriere

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-32-23 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 100
Mai multă descriere

 Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Formatorii
DDF Buiucani
Datele de contact
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
4 / 100
Mai multă descriere

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Formatorii
DDF Călărași
Datele de contact
calarasiddf@sfs.md
Status
Online
news-events