Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Mun. Chișinău

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
3 / 150
Mai multă descriere

1. Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.141 din 27.02.2019.

2. Principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată.

Formatorii
A. Cucerenco, L.Grădinari, A.Petrov
Datele de contact
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
6 / 150
Mai multă descriere

1.1. Condiţiile obligatorii la înregistrarea şi anularea contribuabililor ca subiecți ai impunerii cu TVA. Acţiunile entităţii  în cadrul procedurilor de înregistrare  sau anulare a calităţii de contribuabil TVA.
1.2. Particularităţile de calculare şi deducere a TVA.
1.3. Calcularea proratei anuale a  trecerii în cont a TVA pentru procurările utilizate pentru livrările atât impozabile cât şi scutite de TVA cu drept de deducere și scutite de TVA fără drept de deducere.
1.4. Taxarea inversă cu TVA.
1.5. Modul de calculare a TVA cu reflectarea în Declarația privind  TVA.
1.6. Sancţiunile aplicate în cazul nerespectării modului de întocmire şi prezentare a dării de seamă Forma TVA12.  
2.1. Cotele accizelor, modul de calculare și termenele de achitare.                                                
2.2. Înregistrarea, anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii.                                  
2.2. Evidența mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea și achitării accizelor.      
3.1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale in procesul de raportare fiscala. Modul de conectare la serviciile electronice.
3.2. Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc."

Formatorii
A. Cucerenco, E. Vozian, S. Budai
Datele de contact
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1.1 Modificările și completările la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998  privind plata pentru poluarea mediului.
1.2 Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.                                                        
2.1. Particularităţile aplicării Titlului X din Codul Fiscal ,,Alte regimuri fiscale”.
2.2. Regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.                                      
2.3. Prezentarea Declarației cu privire la impozitul unic (Forma IU 17).

Formatorii
A.Cucerenco; L.Miţcul; A. Petzrov
Datele de contact
Status
Online
Categoria seminarului
Utilizarea mașinilor de casă și de control
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1. Aspecte generale de inițiere în afaceri. Alegerea formei organizatorico-juridică, dacă sînt necesare documentele permisive, în cazul desfăşurării activității de întreprinzător.
2. Aspecte fiscale, asigurarea aplicării ECC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar, prezentarea dărilor de seamă fiscale la SFS,  respectarea legislaţiei muncii si aspecte juridice.
3. Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor și documentele necesare pentru înregistrarea/anularea subdiviziunilor.
4. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor.
5. Fenomenul achitării "salariului în plic" și practicarea "muncii la negru".

Formatorii
A.Cucerenco, A. Sîrbu, M. Vutcariov
Datele de contact
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
4 / 150
Mai multă descriere

1.  Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.
2. Perioada fiscală și termenele de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.
3. Aspecte, ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova - Forma TFD 19, aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 08.08.2018.

Formatorii
A. Cucerenco, A. Petrov, A.Sîrbu
Datele de contact
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
8 / 150
Mai multă descriere

1.1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma 
1.2. Codificarea surselor de venit.
1.3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
1.4. Cele mai frecvente erori admise de contribuabili.
1.5. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat.
1.6. Achitarea impozitului pe venit în rate.
1.7. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.
2.1. Aspecte generale privind amortizarea.
2.2 Metoda liniară de calculare a amortizării în scopuri fiscale.
2.3 Deducerea amortizării.                                                                                       

Formatorii
A. Cucerenco, D.Postovanu, L. Mițcul
Datele de contact
Status
Online
news-events