Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Regiunea de Centru

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1.1. Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și control , anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.141 din 27.02.2019 
1.2. Principiile generale de utilizare și exploatare a echipamentelor de casă și control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată
1.3. Obligațiile utilizatorilor echipamentelor de casă și control, regulile de exploatare a mașinilor de casă și control/imprimantelor fiscale.
1.4. Formele și funcțiile echipamentelor de casă și control destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă în numerar și/sau prin alt instrument de plată.                                                          1.5. Elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal pentru toate domeniile de activitate și elementele specifice, care se determină în funcție de domeniul de activitate. 
1.6. Sancțiunile fiscale și administrative aplicate în cadrul administrării fiscale ce vizează echipamentele de casă și control/ imprimante fiscale. 

Formatorii
Dorin Movileanu
Datele de contact
0235-2-06-42
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1.1 Condiţiile obligatorii la înregistrarea şi anularea contribuabililor ca subiecți ai impunerii cu TVA. Acţiunile entităţii  în cadrul procedurilor de înregistrare  sau anulare a calităţii de contribuabil TVA.
1.2 Particularităţile de calculare şi deducere a TVA.
1.3 Calcularea proratei anuale a  trecerii în cont a TVA pentru procurările utilizate pentru livrările atât impozabile cât şi scutite de TVA cu drept de deducere și scutite de TVA fără drept de deducere.
1.4 Taxarea inversă cu TVA.
1.5 Modul de calculare a TVA cu reflectarea în Declarația privind  TVA.

Formatorii
Cravcenco Alla
Datele de contact
0242-93508; 079348072
Status
Online
Categoria seminarului
Servicii electronice
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale in procesul de raportare fiscala. Modul de conectare la serviciile electronice.

2. Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc.

Formatorii
Gherciu Eleonora; Miron Vladimir
Datele de contact
0 248 23062; 0 248 22273
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.

2. Perioada fiscală și termenile de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.

3. Aspecte ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM - Forma TFD19, aprobată prin Ordinul SFS nr.406 din 08.08.2018.

Formatorii
Arvat Natalia
Datele de contact
0235-2-45-21
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

6.1 Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.
6.2 Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor.   
6.3 Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.    
6.4 Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.

Formatorii
Tatiana Sirețanu, Ecaterina Tertiuc
Datele de contact
0237 2-36-53
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
2 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1. Cotele accizelor, modul de calculare șI termenile de achitare.

2. Înregistrarea, anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii.

3. Evidența mărfurilor supuse accizelor ce se expediază ( transportă). Declararea și achitarea accizelor. 

Formatorii
Mocanu Stela
Datele de contact
0235-22941
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 150
Mai multă descriere

1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma INR14).
2. Codificarea surselor de venit.
3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
4. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat. 

Formatorii
Bîrsanu Natalia
Datele de contact
0236 22495
Status
Online
news-events