Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Regiunea de Sud

Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.
2. Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor.
3. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.
4. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.                                                                                                                                                                                                                                

Formatorii
Pavel Culicovschi, Stela Bahov
Datele de contact
0273-2-29-39
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1. Изменения и дополнения, внесенные в Закон № 1540-XIII от 25.02.1998  "О плате за загрязнение окружающей среды".  

2. Особенности заполнения Отчета POLMED 17.

Formatorii
Геннадий Капсамун
Datele de contact
0293-2-02-51
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1. Представление Информации (Форма IALS18) и (Форма  INR14).                                                      
2. Кодификация источников дохода.
3. Особенности заполнения Информаций налогоплательщиками  из сферы информационных технологий.                      
4. Исправление неправильно представленных Информаций. 

Formatorii
Ирина Воинская
Datele de contact
0294-2-01-22
Status
Online
Categoria seminarului
Servicii electronice
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală. Modul de conectare la serviciile electronice.

2 Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc.

Formatorii
Rodica Duplachi
Datele de contact
0263-2-31-78
Status
Online
Categoria seminarului
Legislația fiscală
Locație
Zoom
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 150
Mai multă descriere

1. Субъекты и объекты обложения дорожными сборами.
2. Налоговый период и сроки оплаты. Составление и представление отчетов.
3. Аспекты, касающиеся Инструкции о порядке заполнения и представления Отчета по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова - Форма  TFD 19, утвержденной Приказом ГНС № 406 от 08.08.2018.

Formatorii
Мелания Дарий
Datele de contact
0298-2-55-03
Status
Online
news-events