Dacă doriţi să propuneţi teme pentru seminare accesaţi următorul link -Propuneți tema

Regiunea de Sud

Categoria seminarului
Impozit pe venit
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
17 / 100
Mai multă descriere

1.Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale. Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
2.Modalitatea de calculare și achitare a taxelor rutiere. Perioada fiscală și termenele de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.

Formatorii
Cecati Natalia Spătărel Veronica
Datele de contact
0241-2-27-83
Status
Online
Categoria seminarului
Legislație fiscală
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 100
Mai multă descriere

1.Ordinul nr. 455  din  17.05.2016 ”Cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale”;
2.Particularitățile completării Dării de seamă privind defalcările din profitul nept al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM-16);
3.Modalitatea de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către Societăţile pe acțiuni (Forma DPP-16);
4.HG nr.110 din 23 februarie 2011„Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al Societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat.

Formatorii
Ciobanu Lilia Isac Cristina
Datele de contact
0263-2-29-56
Status
Online
Categoria seminarului
Legislație fiscală
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 100
Mai multă descriere

1.Prevederile HG nr.141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor;
2.Regulile de exploatare a ECC, obligațiile utilizatorilor;
3.Obligativitatea instalării POS-terminalelor;
4.Sancțiunile fiscale și contravenționale aplicate în cadrul administrării fiscale ce vizează utilizarea ECC;
5.Genurile de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor în numerar fără utilizarea ECC.

Formatorii
Andrian Surdu Pavel Culicovschi
Datele de contact
0273-2-21-65 0273-2-29-39
Status
Online
Categoria seminarului
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
3 / 100
Mai multă descriere
Formatorii
Datele de contact
0298-2-55-03
Status
Online
Categoria seminarului
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
0 / 100
Mai multă descriere
Formatorii
Datele de contact
0291-2-14-27
Status
Online
Categoria seminarului
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
5 / 100
Mai multă descriere
Formatorii
Datele de contact
0293-2-02-51
Status
Online
Categoria seminarului
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
1 / 100
Mai multă descriere
Formatorii
Datele de contact
0294-2-01-22
Status
Online
Categoria seminarului
Locație
Zoom meeting
Durata
1 Ore
Locuri ocupate/total
2 / 100
Mai multă descriere

1. Principalele modificări şi completări ale legislaţiei fiscale;
2. Regimul fiscal aferent impunerii cu  impozitul pe bunurile imobiliare;
3. Modul şi termenele de prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare.

Formatorii
Cravcenco Galina
Datele de contact
0299-2-65-01
Status
Online
news-events