15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023

12/01/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii menționați la art.5 alin.(1) lit. b) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale despre obligația prezentării, doar în mod electronic, a dării de seamă forma CAS18 – AN pentru perioada fiscală 2023, termenul limită de prezentare a căreia este de până la 15 ianuarie 2024.

Contribuabilii obligați să prezinte forma CAS18-AN sunt persoanele fizice care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, excepție fac pensionarii, persoanele cu dizabilități, cei care sunt angajații prin CIM și care se regăsesc în una dintre următoarele situații:

  • fondatori ai întreprinderilor individuale;
  • fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier);
  • persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

Totodată, autoritatea fiscală reamintește că, dările de seamă aferente perioadelor fiscale începând cu 01 ianuarie 2023 se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Excepție fac persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% la impozitul pe venit, utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică rămânând la discreția lor.

Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, trebuie să dețineți semnătură electronică sau mobilă emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

În acest sens, recomandăm tuturor contribuabililor care au obligația de a prezenta declarații electronice și nu dețin la moment semnătura electronică sau mobilă, să demareze procesul de solicitare și obținere a acesteia de la prestatorii respectivului serviciu.

Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

Informația detaliată privind pașii care urmează a fi parcurși în vederea depunerii declarațiilor fiscale în mod electronic poate fi consultată aici.

Noutăți asemănătoare

Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
15/01/2024
Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
11/01/2024
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
09/01/2024
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
Direcțiile deservire fiscală ale SFS organizează seminare de instruire aferent prezentării în format electronic a dărilor de seamă
05/01/2024
Direcțiile deservire fiscală ale SFS organizează seminare de instruire aferent prezentării în format electronic a dărilor de seamă
news-events