Rapoartele pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în mod electronic

03/01/2023
Începând cu 1 ianuarie 2023, rapoartele fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr.356/2022.

Rapoartele se vor prezenta în mod electronic obligatoriu aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023.

Excepție sunt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică este la alegere.

În acest sens, pentru a vă asigura că puteți depune rapoartele fiscale, în mod electronic, urmează să parcurgeți următorii pași:

  1. Să obțineți semnătura electronică
Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, este nevoie ca persoana să dețină semnătură electronică sau mobilă, aceasta fiind emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specific fiecărui prestator de servicii de certificare, în parte, și poate fi consultat pe paginile oficiale ale acestora.
Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

  • P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, accesează aici
  • P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, accesează aici
  • M. Orange Moldova S.A., accesează aici
  • M. Moldcell S.A., accesează aici
  • P. Agenția Servicii Publice, accesează aici.
  1. Să vă logați în Cabinetul personal al contribuabilului pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md 
Contribuabilul beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat. În partea dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.Atenție! După autentificarea în sistem se vor accepta „Termenii și condițiile de utilizare” și se vor completa date de contact veridice. Astfel, după salvarea acestora, va fi necesară accesarea link-ului recepționat pe poșta electronică indicată.

Sistemul în mod automatizat identifică persoanele fizice care desfășoară diverse activități de întreprinzător, precum și entitățile la care titularul contului de utilizator este înregistrat ca administrator și reflectă lista acestora în compartimentul „Companii”, precum și atribuie rolul de administrator.

Pentru contribuabilii ce dețin companii, la această etapă este necesară semnarea „Regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice”. Se selectează compania și se accesează rolul pentru care este necesară semnarea Regulamentului, fișierul va conține datele entității și a titularului contului de utilizator și se va deschide pentru vizualizare.


Ulterior, se va accesa opțiunea „Acceptare”, pentru efectuarea procedurii de semnare electronică a documentului, drept dovadă a semnării tuturor obligațiilor stabilite în Regulament.

Atenție! Recomandăm efectuarea Pașilor 1 și 2 până la momentul survenirii obligației de prezentare a raportului fiscal.
 
  1. Prezentarea online a rapoartelor
În funcție de impozitele și taxele pe care urmează să le achite contribuabilul, precum și termenul de prezentare a declarației, după efectuarea pașilor 1 și 2, se va accesa serviciul Declarație electronică din Cabinetul personal al contribuabilului.

 
Pentru crearea unei declaraţii, contribuabilul tastează butonul „Declarație nouă”.
 


Din lista categoriilor de formulare disponibile pentru a fi prezentate online de către contribuabili, se va selecta raportul/declarația ce urmează a fi prezentată.


Documentul se va completa cu informațiile necesare conform instrucțiunii de completare, se va salva, semna și expedia.
 
La acceptarea declarațiilor, automat este recepționată Recipisa, care conține un număr de înregistrare în sistem. După acceptare, declarația nu mai poate fi modificată sau ștearsă din sistem.
 
Pentru mai multe detalii poate fi accesat Ghidul de utilizare a Cabinetului personal al contribuabilului sau Ghidul de utilizare a serviciului Declarație electronică, care poate fi accesat din rubrica „Ajutor” din cadrul sistemului.

Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit) sau la Direcții deservire fiscală.

Noutăți asemănătoare

SFS a prezentat spre consultări publice proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli
03/01/2023
SFS a prezentat spre consultări publice proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
30/12/2022
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
Rezultatele desemnării procentuale în anul 2022
30/12/2022
Rezultatele desemnării procentuale în anul 2022
29 decembrie 2022 - ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare
27/12/2022
29 decembrie 2022 - ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare
news-events