3 321 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în primele 2 luni ale anului 2022, în creștere cu 13,66%

21/03/2022
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în primele 2 luni ale anului 2022, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 3 321 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 13,66% sau cu 399 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au fost identificate 1 173 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 112 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 65,4 mii lei, penalități – 6,8 mii lei și amenzi – 14,7 mii lei.

Încasările la impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare pentru perioada lunilor ianuarie-februarie 2022 sunt în creștere cu 20,28% față de perioada similară a anului trecut.

Perioada 01.01.2021-28.02.2021, lei

Perioada 01.01.2022-28.02.2022, lei

Devieri

Suma, lei

%

4 946 038,96

5 949 098,8

1 003 059,84

20,28


În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Atenție!
Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Noutăți asemănătoare

SFS pune la dispoziția persoanelor fizice-cetățeni o gamă largă de soluții pentru a depune Declarația CET18
18/03/2022
SFS pune la dispoziția persoanelor fizice-cetățeni o gamă largă de soluții pentru a depune Declarația CET18
Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
14/03/2022
Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice
09/03/2022
Orar extins în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice
În atenția contribuabililor care emit e-Factura
07/03/2022
În atenția contribuabililor care emit e-Factura
news-events