30 iunie 2022 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar

10/06/2022
La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. În cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite după 31 martie a anului curent, termenul de achitare survine la data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetăţeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.

De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:

  • până la 15 iunie 2022– pentru bunurile existente și/sau dobândite pînă la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • până la 1 februarie a anului următor anului de gestiune– pentru bunurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.
Deținătorii de semnătură electronică (mobilă sau digitală), pot genera, pentru perioada fiscală aferentă anului 2022, avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar de sine stătător, prin intermediul serviciului „Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”, care poate fi accesat pe pagina-web a SFS www.sfs.md, rubrica Servicii, compartimentul Persoane fizice.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice “MPay” și portalului www.sfs.md accesând:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. “Poșta Moldovei”.

În cazul în care contribuabilul dispune de sume achitate în plus la buget, poate solicita compensarea* obligației fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar. În cazul dat, contribuabilul va depune Cererea privind stingerea obligațiilor fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești la Direcția deservire fiscală în a cărei rază se deservește sau electronic prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web www.sfs.md, accesând serviciul „e-Cerere”.

În cazul apariției unor întrebări suplimentare referitor la recepționarea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, precum și referitor la informația care se conține în acestea, recomandăm contribuabililor să se adreseze către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, corespunzător locului amplasării bunurilor imobiliare.

Aspectele generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar pot fi consultate aici, sau la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

* Notă: Conform art. 178, alin (5) din Codul fiscal, data stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat a executat documentele de plată.

Noutăți asemănătoare

21,7 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 5 luni ale anului 2022
07/06/2022
21,7 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 5 luni ale anului 2022
Rezultatele controalelor efectuate în perioada ianuarie – mai 2022 privind formarea prețurilor la produsele social-importante
06/06/2022
Rezultatele controalelor efectuate în perioada ianuarie – mai 2022 privind formarea prețurilor la produsele social-importante
Informație privind încasările de la vânzarea bunurilor confiscate, administrate de SFS
03/06/2022
Informație privind încasările de la vânzarea bunurilor confiscate, administrate de SFS
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
02/06/2022
100 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediției speciale din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
news-events