Precizările SFS privind subiecții care au obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor

12/01/2024
Subiecții care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor sunt obligați să efectueze inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403 și 2404) în termen de 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.

Obligația efectuării inventarierii se răsfrânge asupra subiecților care importă, produc sau comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizelor, indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize.

Producătorii de mărfuri urmează să inventarieze, mărfurile suspuse accizelor:
  • de fabricație proprie, care au fost scoase din antrepozitul fiscal și pentru care au fost calculate și achitate accizele la cota anterioară modificării și care se află în stocul subiectului în afara antrepozitului său fiscal;
  • aflate în stoc pentru care a fost calculată și/sau achitată acciza la cota în vigoare pînă la modificare.
Pentru mărfurile aflate în antrepozitul fiscal, pentru care nu a fost calculată sau achitată acciza reieșind din cota anterioară modificării, producătorii nu au obligația inventarierii, acciza  urmând a fi calculată la cota în vigoare la momentul expedierii acestora din antrepozitul fiscal.

Subiecții care au activitatea de comerț cu ridicata, dar efectuează și vânzări cu amănuntul a mărfurilor supuse accizelor, efectuează inventarierea stocului de mărfuri doar la unitățile comerciale de tip C stabilite în anexa nr.5 din Legea cu privire la comerțul interior nr.231/2010. Importatorii de mărfuri urmează să inventarieze mărfurile suspuse accizelor aflate în stoc pentru care a fost achitată acciza la cota în vigoare până la modificare.

În cazul în care contribuabilul înregistrează în stoc mărfuri supuse accizelor aferent cărora a fost majorată cota accizelor, în raport cu acciza calculată și/sau achitată, acesta are obligația de a prezenta darea de seamă conform formularului TBDSA15 și de a achita acciza în termen de până la data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.

Suplimentar, ca rezultat al modificărilor operate în art.1251 din Codul fiscal în categoria mărfurilor care urmează a fi supuse inventarierii și achitat acciza la diferența de cote au fost întroduse rezervele din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului (poziția tarifară ex.2404); cartușele și rezervele pentru țigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință (poziția tarifară ex.2404); flacoanele de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice (poziția tarifară 240412000).

În acest sens Serviciul Fiscal de Stat reamintește despre modificările efectuate în modul de completare a formularului Declarației TBDSA15, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 08.12.2023, în partea ce ține reflectarea bazei impozabile cu accize în declarație, precum urmează:
  • litri: pentru cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință (poziția tarifară ex.2404); flacoane de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice (poziția tarifară 240412000);
  • mii buc: pentru rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului (poziția tarifară ex.2404).

Noutăți asemănătoare

Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
15/01/2024
Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
12/01/2024
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
11/01/2024
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
09/01/2024
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
news-events