Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia nr.6/3 din 18.12.2023
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Sturzeni nr.09/02 din 15.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local Sturzeni pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Corlateni nr.8/2 din 08.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului s.Corlateni pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Riscani nr.13/12 din 15.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local or.Riscani pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Horodiste nr.06/06 din 11.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului satului Horodiste pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Pociumbauti nr.08/02 din 19.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului UAT Pociumbauti pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Nihoreni nr.06/1, nr.06/2, nr.06/3 din 15.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului administratiei publice locale pentru anul 2024 Cu privire la aptobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Saptebani nr.9/4 din 12.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului unitatii administrativ-teritoriale Saptebani pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Alunis nr.08/02 din 11.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local Alunis pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Singureni nr.09/12 din 07.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local Singureni pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
news-events