Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia APL or.Costesti nr.11/02 din 14.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului UAT Costesti pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Alexandresti nr.13/4 din 12.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local Alexandresti pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Grinauti nr.9/2 din 08.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local Grinauti pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Malinovscoe nr.09/17 din 20.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local al primariei Malinovscoe pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Malinovscoe nr.09/17 din 20.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului local al primarieui Malinovscoe pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Duruitoarea Noua nr.08/03 si nr.08/04 din 14.12.2023
Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024 Cu privire la stabilirea cotelor taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia APL Hiliuti nr.06.06 din 19.12.2023
Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul 2024
Anul : 2024
Data:
Decizia nr.6/4 din 18.12.2023
Cu privire la stabilirea cotelor impozitelor pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia nr.6/4 din 18.12.2023
Cu privire la stabilirea cotelor impozitelor pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
Decizia nr.6/3 din 18.12.2023
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru A/2024
Anul : 2024
Data:
news-events