Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizii nr.1/19 din 23.02.2024
Modificarea deciziei nr.2/7 din 08.12.2023 Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 06-03-2024
Decizia nr. 1/4.1 din 20.02.2024
cu privire la repartizarea terenurilor cu destinatie pasuni
Anul : 2024
Data: 05-03-2024
Decizie nr.2/2 din 15.02.2024
Cu privire la aprobarea bugetului orașului Codru pentru anul 2024 în lectura a doua
Anul : 2024
Data: 04-03-2024
1/3 din 16.02.2024
cu privire la modificarea Deciziei nr.3/8 din 15.12.2023
Anul : 2024
Data: 04-03-2024
Decizia nr. 1/6 din 13.02.2024
Cu privire la aprobarea taxei pentru salubrizare pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 01-03-2024
Decizia nr. 1/1 din 13.02.2024
Cu privire la modificarea anexei nr. 7 la Decizia nr. 11/2 din 08.12.2023
Anul : 2024
Data: 01-03-2024
Decizia 1.9 din 02.02.2024
Decizia nr.1.9 din 02.02.2024 proivind modificarea deciziei nr.6.6 din 24.11.2023
Anul : 2024
Data: 26-02-2024
Decizia nr.2.5 din 02.02.2024
Decizia nr.2.5 din 02.02.2024 privind modificarea deciziei nr.9,2 din 11.12.2023
Anul : 2024
Data: 26-02-2024
Decizia nr. 1/1 din 02.02.2024
Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei com. Grătiești pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 23-02-2024
Decizia nr. 1/1 din 02.02.2024
Decizie de modificare a Deciziei nr. 3/1 din 15.12.2023
Anul : 2024
Data: 23-02-2024
news-events