Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
decizia nr.3/5 din 15.04.2024
decizia nr.3/5 din 15.04.2024 cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.10/3 din 12.12.2023 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024.
Anul : 2024
Data: 25-04-2024
Decizia nr.2/5 din 15.04.2024
Cu privire la modificarea deciziei nr.7/2 din 14.12.2023
Anul : 2024
Data: 24-04-2024
Decizia primăriei s. Sadovoe mun. Bălți nr. 2/5 din 18.04.2024 (modificări la Decizia nr. 14/3 din 11.12.2023)
Decizia primăriei s. Sadovoe mun. Bălți nr. 2/5 din 18.04.2024 (modificări la Decizia nr. 14/3 di
Anul : 2024
Data: 18-04-2024
Decizia nr.04/04 din 04.04.2024
Decizia de abrogare a Decizie nr. 04/04 din 27.12.2023 cu privire la stabilirea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.
Anul : 2024
Data: 17-04-2024
Decizie 1/06
Decizie privind modificarea Deciziei nr.8/3 din 22.12.2023 cu privire la aprobarea taxelor locale A2024
Anul : 2024
Data: 16-04-2024
Decizia nr. 3/25 din 10.04.2024
Cu privire la completarea deciziei nr. 10/4 din 14.12.2023
Anul : 2024
Data: 12-04-2024
Decizia nr.3/6 din 22.03.2024
Cu privire la modificarea deciziei nr.7/1 din 04.12.2023
Anul : 2024
Data: 10-04-2024
Decizia nr.2/8 din 19.03.2024 cu privire la modificarea Deciziei nr.11/3 din 14.12.2023
Decizia nr.2/8 din 19.03.2024 cu privire la modificarea Deciziei nr.11/3 din 14.12.2023
Anul : 2023
Data: 03-04-2024
Decizia nr.2.7 din 22.03.2024
Cu privire la modificare si completarea Deciziei 8.3 din 09.12.2023 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 03-04-2024
Decizia nr. 02/18 din 20.03.2024
Despre unele modificari la taxele locale
Anul : 2024
Data: 03-04-2024
news-events