Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
Decizia nr.1.2 din 22.02.2024
Decizia Consiliului or. Durlești cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pe teritorulul orășelului Durlești pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 22-02-2024
Decizia nr.1/3 din 24.01.2024
Cu privire la modificarea si completarea anexei nr.13 Taxe Locale la decizia nr.7/3 din 12.12.2023
Anul : 2024
Data: 19-02-2024
Decizia nr. 01/03 din 16.02.2024
Cu privire la modificarea partiala a deciziei nr. 09/03 din 08.12.2023 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicate a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 16-02-2024
Decizia nr. 1.6 din 08.02.2024
Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar com Bubuieci pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 15-02-2024
Decizia nr.1.7 din 08.02.2024
Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale com Bubuieci pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 14-02-2024
Decizie nr.2.5 și 2.4 din 12.02.2024,
Cu privire la modificarea Deciziei nr.12.1. si 12.2 din 08.12.2023 Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale si cotelor impozitului pe bunurile imobiliare si impozitului funciar pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 12-02-2024
Decizia nr. 4/9 din 01.02.2024
Cu privire la modificarea anexei nr. 13 din Decizia nr. 3/2 din 08.12.2023
Anul : 2024
Data: 12-02-2024
Decizia nr.2.6 din 02.02.2024
cu privire la completarea și modificarea Deciziei nr.9.3 din 11.12.2023 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 09-02-2024
Primaria s. Calinesti - Decizia nr. 1-4 din 23.01.2024
Decizia nr. 1-4 din 23.01.2024 cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 6 la Decizia nr. 10-9 din 21.12.2023
Anul : 2024
Data: 07-02-2024
DECIZIE nr. 7/4 din 22 decembrie 2023
Cu privire Ia aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024
Anul : 2024
Data: 06-02-2024
news-events