Filtru

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal, inclusiv prin plasarea pe pagina-web oficială a deciziilor privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de către autoritățile publice locale.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat informează că, nu se face responsabil de legalitatea și temeinicia deciziilor adoptate de autoritățile publice locale.

De asemenea, precizăm că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.
decizia nr.07/03 din 28.12.2023
Cu privire la stabilirea cotei impozitul funciar și imobil
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.3/6 din 21.12.2023
Cu privire la stabilirea cotei impozitul funciar și imobil
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.2/10 din 11.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.03/2 din 12.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.2/3 din 05.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.03/02 din 21.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.3/16 din 14.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.4/1 din 15.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.3/15 din 14.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
decizia nr.3/2 din 14.12.2023
Cu privire la stabilirea taxelor locale
Anul : 2024
Data: 01-02-2024
news-events