1 787 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în prima lună a anului 2022, în creștere cu 15,29%

28/02/2022
Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în prima lună a anului 2022, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 1 787 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 15,29% sau cu 237 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au fost identificate 696 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor.

Totodată, la 46 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 17 mii lei, penalități – 0,7 mii lei și amenzi – 7,1 mii lei.

Încasările la impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare pentru luna ianuarie 2022 sunt în creștere cu 29,72% față de perioada similară a anului trecut.

Perioada 01.01.2021-31.01.2021, lei

Perioada 01.01.2022-31.01.2022, lei

Devieri

Suma, lei

%

2 463 771,38

3 195 916,32

732 144,94

29,72


În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Atenție! Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

Noutăți asemănătoare

SFS informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în termen
25/02/2022
SFS informează persoanele fizice-cetățeni despre obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în termen
25 februarie 2022 - termen de prezentare a informației din surse indirecte
25/02/2022
25 februarie 2022 - termen de prezentare a informației din surse indirecte
25 martie 2022 - termen de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător
22/02/2022
25 martie 2022 - termen de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care practică activitate de întreprinzător
SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
18/02/2022
SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei
news-events