Comunicat informativ cu privire la dreptul de utilizare a scutirii personale pentru anul 2021 de către persoanele fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

25/03/2022
Fiecare contribuabil - persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

(În articolul 901 din Codul fiscal sunt specificate următoarele tipuri de venituri: royalty, dividende, din câştigurile de la jocurile de noroc, veniturile de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole, etc.)

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Reiterăm faptul că  venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

În acest sens, în cazul în care contribuabilul a obținut, pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil, ce constituie 360 000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată. 

Astfel, potrivit art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de 03 mai 2022, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

Tipul scutirii

Suma scutirii anuale pentru anul 2021

Scutire personală

25 200 lei

Scutire majorată, se acordă celor care:

a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

30 000 lei

Scutirea pentru soţ (soţie) se acordă

persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal1, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

18 900 lei

Scutirea pentru persoanele întreţinute, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Scutirea pentru persoanele întreţinute – persoane cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate.

4 500 lei pentru fiecare persoană întreținută

 

 

18 900 lei pentru fiecare persoană întreținută.

 
1a) persoană care s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 b) persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 c) părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 d) persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 e) persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
 f) pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Noutăți asemănătoare

SFS oferă tot suportul contribuabililor în procesul interacțiunii cu autoritatea fiscală
24/03/2022
SFS oferă tot suportul contribuabililor în procesul interacțiunii cu autoritatea fiscală
3 321 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în primele 2 luni ale anului 2022, în creștere cu 13,66%
21/03/2022
3 321 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în primele 2 luni ale anului 2022, în creștere cu 13,66%
SFS pune la dispoziția persoanelor fizice-cetățeni o gamă largă de soluții pentru a depune Declarația CET18
18/03/2022
SFS pune la dispoziția persoanelor fizice-cetățeni o gamă largă de soluții pentru a depune Declarația CET18
Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
14/03/2022
Modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social-importante, monitorizat continuu de SFS
news-events