Precizările SFS aferent modului de evidență a obligațiilor fiscale calculate

12/01/2024
Serviciul Fiscal de Stat reiterează că, modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024 a suferit un șir de modificări în raport cu anul 2023. Informații detaliate pot fi consultate în comunicatul de presă publicat la acest subiect, care poate fi accesat aici.

Astfel, începând cu 01.01.2024, un șir de impozite, taxe și plăți administrate de Serviciul Fiscal de Stat se achită la un singur cod IBAN, generat pentru o singură localitate (0100 sau 9601, după caz).

În legătură cu modificarea modului de achitare la un singur cod IBAN, în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat se efectuează lucrări de ajustare și a modului de evidență  a obligațiilor fiscale calculate, inclusiv de trecere a soldurilor, înregistrate la situația din 31.12.2023, la localitatea 0100 sau 9601.

Astfel, până la finisarea lucrărilor menționate, în sistemul de evidență al obligațiilor fiscale (SIA Contul curent al contribuabilului) se vor atesta situații de reflectare pe diferite localități a sumelor calculate și celor achitate, care nu necesită careva intervenții din partea contribuabililor sau a funcționarilor fiscali, în vederea corectării acestora.

Divergențele vor dispărea în scurt timp, urmare a închiderii anului de gestiune 2023 și plasarea update-urilor corespunzătoare. Despre finalizarea lucrărilor, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar.
 

Noutăți asemănătoare

Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
15/01/2024
Precizările SFS privind prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi
Precizările SFS privind subiecții care au obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
12/01/2024
Precizările SFS privind subiecții care au obligația de inventariere a stocului de mărfuri supuse accizelor
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
12/01/2024
15 ianuarie 2024 – termen limită de prezentare a dării de seamă CAS18-AN pentru perioada fiscală 2023
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
11/01/2024
24 736 contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023
news-events