Data publicării:

29/06/2020

Perioada:

16/07/2020 08:00 - 23/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Angela Bătrânac

inspector principal

0228233378
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

17/06/2020

Perioada:

17/06/2020 08:00 - 26/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală administrare contribuabili mari

Persoana responsabilă:

Olga Ispas

Șef direcție

022823419
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

12/06/2020

Perioada:

12/06/2020 08:00 - 21/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Alexandra Culicova

inspector principal

022823378
Descrierea

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/06/2020

Perioada:

09/06/2020 08:00 - 13/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Liudmila MIȚOVA

inspector principal

022823367
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia.
   În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

26/05/2020

Perioada:

26/05/2020 08:00 - 05/06/2020 17:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

inspector principal

022823367
Descrierea

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

21/05/2020

Perioada:

22/05/2020 08:00 - 26/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Persoana responsabilă:

Valeria Nedelea

022-82-33-98
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.
   Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

11/05/2020

Perioada:

11/05/2020 08:00 - 14/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

Inspector principal

022-82-33-67
Descrierea

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 14.05.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

05/05/2020

Perioada:

05/05/2020 08:00 - 08/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Persoana responsabilă:

Oleg Lupașco

022-82-34-01
Descrierea

Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020. Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul executării pct. 7 din Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

05/05/2020

Perioada:

05/05/2020 08:00 - 07/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

Inspector principal

022-82-33-67
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 376/2018.  
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 07.05.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

10/04/2020

Perioada:

10/04/2020 08:00 - 14/04/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Stavinschi Igor

Şef direcţie

022-82-34-49
Descrierea

Proiectul propus a fost elaborat în vederea implementării prevederilor stipulate în articolul 129 alin.(8) din Codul vamal, în redacția Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative, aprobat prin Legea nr. 56 din 02.04.2020. În cazul importului de mărfuri (precum şi al mărfurilor anterior importate) în care valoarea în vamă a acestora include sau trebuia să includă redevenţele sau taxele pentru licenţe referitoare la mărfurile de evaluat, iar obligaţia vamală în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor redevenţe şi taxe a fost declarată şi achitată la Serviciul Fiscal de Stat, la cererea plătitorului vamal, Serviciul Vamal stinge prin scădere obligaţia vamală constatată, în partea ce ţine de suma TVA, în limita sumei declarate şi achitate, în baza informaţiei Serviciului Fiscal de Stat care certifică achitarea sumelor respective. Astfel, proiectul de Ordin are drept scop aprobarea formularului Certificatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import, care certifică sumele TVA, achitate la buget aferente serviciilor de import.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

25/03/2020

Perioada:

25/01/2020 08:00 - 25/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Marin Morcov

022-82-33-98
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018. Prezentul proiect de ordin Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului cu Codul fiscal care a fost modificat pe parcursul anilor 2018-2019. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Marin Morcov, SFS, tel. 022 82 33 98, email: marin.morcov@sfs.md

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

10/03/2020

Perioada:

10/01/2020 08:00 - 13/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia generala metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.03.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

07/02/2020

Perioada:

07/02/2020 08:00 - 13/02/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.02.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

06/02/2020

Perioada:

06/02/2020 08:00 - 20/02/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Nina Ghemu

Inspector

022-82-34-46
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea prin Ordinului SFS nr. 481/2017 și Ordinului SFS nr. 151/2018. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și reglementării unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

23/01/2020

Perioada:

23/01/2020 08:00 - 28/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022-82-34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 28.01.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events