Data publicării:

10/03/2020

Perioada:

10/01/2020 08:00 - 13/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia generala metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.03.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

07/02/2020

Perioada:

07/02/2020 08:00 - 13/02/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

Inspector

022-82-34-10
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 164 din 05.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.02.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

06/02/2020

Perioada:

06/02/2020 08:00 - 20/02/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Nina Ghemu

Inspector

022-82-34-46
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea prin Ordinului SFS nr. 481/2017 și Ordinului SFS nr. 151/2018. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și reglementării unice a procedurii de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

23/01/2020

Perioada:

23/01/2020 08:00 - 28/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022-82-34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu la aprobarea Certificatului privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele șase luni premergătoare lunii eliberării biletului de tratament. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 28.01.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

20/01/2020

Perioada:

20/01/2020 08:00 - 20/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Persoana responsabilă:

Descrierea
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

14/01/2020

Perioada:

14/01/2020 08:00 - 17/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia generala metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

inspector principal

022-82-33-67
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.01.2020, inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/01/2020

Perioada:

09/01/2020 08:00 - 13/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Macovei Daniela

inspector

022-82-33-64
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Declarației TVA și a Modului de completare a acesteia. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/01/2020

Perioada:

09/01/2020 08:00 - 13/01/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Stavinschi Igor

Şef Direcţie

022 82-34-49
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului privind aprobarea:
- Formularului Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
- Modului de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events