Data publicării:

27/07/2021

Perioada:

27/07/2021 16:00 - 03/08/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia Generala Metodologia Impozitelor și Taxelor

Persoana responsabilă:

Macovei Daniela

inspector principal

022823364
Descrierea
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia, nr.17 din 27.01.2017
Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formea Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

26/07/2021

Perioada:

26/07/2021 16:00 - 28/07/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Persoana responsabilă:

Nichiforciuc Artur

inspector principal

022823378
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.
Proiectul de Ordin are drept scop permiterea agenților economici  înregistrarea facturilor fiscale în anexa nr.1 la Declarația privind TVA aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/07/2021

Perioada:

14/06/2021 08:35 - 25/06/2021 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția management organizațional

Persoana responsabilă:

Maria Onea

Inspector principal

022823434
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

08/07/2021

Perioada:

08/07/2021 08:00 - 21/07/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Doinița COLOSOV

inspector principal

022823446
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE.

Proiectul are drept scop aducerea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE în concordanță cu prevederile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

07/06/2021

Perioada:

07/06/2021 14:00 - 13/07/2021 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie impozite și taxe

Persoana responsabilă:

Angela Bătrânac

Inspector principal

022823378
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea  contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului
 Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

28/05/2021

Perioada:

28/05/2021 12:00 - 01/06/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția proceduri evidență și arierate

Persoana responsabilă:

Cristina Postovan

Inspector superior

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

18/05/2021

Perioada:

18/05/2021 14:00 - 21/05/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

05/05/2021

Perioada:

05/05/2021 12:00 - 10/05/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția dezvoltare informațională

Persoana responsabilă:

Mariana Chirtoaca

Șef Secție

022823411
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică modificările Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020, precum și a formularului de Confirmare de către cumpărător a acceptului privind anularea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factura”.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

29/04/2021

Perioada:

29/04/2021 16:00 - 30/04/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

14/04/2021

Perioada:

15/04/2021 10:00 - 16/04/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate la legislația fiscală urmare a Dispoziției nr. 2 din 08.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

07/04/2021

Perioada:

07/04/2021 13:00 - 12/04/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Persoana responsabilă:

Daniela Macovei

inspector principal

022823364
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

25/03/2021

Perioada:

25/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Gabriela Mogîldea

Inspector superior

022823370
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea la Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

24/03/2021

Perioada:

24/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

12/03/2021

Perioada:

12/03/2021 16:00 - 17/03/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Alina Vragaleva-Platița

inspector principal

022823438
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

10/03/2021

Perioada:

10/03/2021 16:00 - 19/03/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Alexandra Culicova

inspector principal

022823378
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392 din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events