Data publicării:

08/02/2022

Perioada:

08/02/2022 14:00 - 09/02/2022 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Directoarei Serviciului Fiscal de Stat nr. 574/2021, elaborat în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 61 din 02.02.2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 34-38 (8078-8082) din 04.02.2022).

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

08/02/2022

Perioada:

08/02/2022 08:00 - 11/02/2022 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi

Inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

02/02/2022

Perioada:

02/02/2022 14:00 - 07/02/2022 12:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Cristina Cebotarescu

Inspector

022823410
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

31/01/2022

Perioada:

31/01/2022 17:00 - 04/02/2022 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Reahovscaia

inspector principal

022823446
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 632/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control. Proiectul are drept scop stabilirea reglementărilor privind transmiterea în SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” a documentelor emise/generate de echipamentele de casă și de control, cât și privind configurarea/anularea la echipamente de casă și de control a adresei IP static unic. 
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

28/01/2022

Perioada:

28/01/2022 15:00 - 07/02/2022 12:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Irina Trocin

Inspector principal

022823438
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080/2012.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 07.02.2022 inclusiv. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

25/01/2022

Perioada:

25/01/2022 13:00 - 28/01/2022 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Ana-Maria Pavlovscaia

Inspector

022823442
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației și a instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părţile interesate să prezinte obiecții și propuneri.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

24/12/2021

Perioada:

24/12/2021 08:30 - 28/12/2021 12:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

22/12/2021

Perioada:

22/12/2021 15:00 - 24/12/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea unor ordine.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

01/12/2021

Perioada:

01/12/2021 10:00 - 03/12/2021 14:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Stela Barbăneagră

Inspector

022823387
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularelor de citații, elaborat în temeiul art.  226 și art. 243 din Codul fiscal

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

26/11/2021

Perioada:

26/11/2021 09:00 - 01/12/2021 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Irma Zurabișvili

Inspector superior

022823395
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 01.12.2021 inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

11/11/2021

Perioada:

11/11/2021 11:00 - 13/11/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației (GCS-2021), elaborat în temeiul pct. 9 și 16 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 273, art. 579).

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

03/11/2021

Perioada:

03/11/2021 14:00 - 08/11/2021 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Chitoroagă Ion

Inspector superior

022823364
Descrierea
Prezentul proiect al Ordinului are drept scop îmbunătățirea actualei redacții a Ordinului nr.131  din  29.05.2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.
Ordinul menționat, a fost elaborat și aprobat în temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în vederea executării prevederilor art.103 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

29/10/2021

Perioada:

29/10/2021 10:00 - 03/11/2021 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Directia Dezvoltare Informațională

Persoana responsabilă:

Mariana Chirtoacă

Șef secție în cadrul Direcției dezvoltare informațională

022823411
Descrierea
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. nr.317 din 26.06.2020.
Proiectul de Ordin are drept scop stipularea cazurilor de excepție a necesității obținerii de către Furnizor a Confirmării cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale din statutul „Finisate” pentru facturile fiscale expediate prin ciclul scurt.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

20/10/2021

Perioada:

20/10/2021 08:00 - 25/10/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

02/08/2021

Perioada:

02/08/2021 11:00 - 06/08/2021 16:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

022823414
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events