Data publicării:

20/08/2020

Perioada:

20/08/2020 08:00 - 25/08/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

inspector

022823410
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului CPDIV20 „Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător”.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

04/08/2020

Perioada:

05/08/2020 08:00 - 19/08/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală administrare fiscală antifraudă

Persoana responsabilă:

Marin Morcov

Şef Direcţie

02283398
Descrierea

  Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100/2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului ordinului SFS privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019 Prezentul proiectul de ordin a fost elaborat în scopul executării Hotărârii Guvernului nr.424/2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

24/07/2020

Perioada:

24/07/2020 08:00 - 29/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția management organizațional

Persoana responsabilă:

Diana Stici

Şef Secție

022823439
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Componenței nominale a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

24/07/2020

Perioada:

24/07/2020 08:00 - 29/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022823414
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea și completarea unor ordine.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

20/07/2020

Perioada:

20/07/2020 08:00 - 24/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Irina Cebaniuc

inspector principal

022823414
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea și completarea unor ordine. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

17/07/2020

Perioada:

17/07/2020 08:00 - 23/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală conformare

Persoana responsabilă:

Sergiu Arhirii

Şef Direcţie

022823386
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018.
   Prezentul proiect de Ordin al SFS a fost elaborat în scopul îmbunătățirii modului de selectare, determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

15/07/2020

Perioada:

15/06/2020 08:00 - 17/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Irma Zurabișvili

inspector

022823395
Descrierea
   Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia.
   În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.07.2020, inclusiv. 
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

02/07/2020

Perioada:

02/07/2020 08:00 - 15/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Persoana responsabilă:

Irina Reahovscaia

inspector

022823446
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.
   Proiectul are drept scop instituire a noii proceduri de înregistrare a echipamentelor de casă și de control care vine să faciliteze și să optimizeze procedura de fiscalizare, sigilare și modul de înregistrare a echipamentelor de casă și de control, sub aspectul înlăturării necesității contribuabilului de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat și simplificării procedurii în acest sens.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

29/06/2020

Perioada:

16/07/2020 08:00 - 23/07/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Angela Bătrânac

inspector principal

0228233378
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

17/06/2020

Perioada:

17/06/2020 08:00 - 26/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală administrare contribuabili mari

Persoana responsabilă:

Olga Ispas

Șef direcție

022823419
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

12/06/2020

Perioada:

12/06/2020 08:00 - 21/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Alexandra Culicova

inspector principal

022823378
Descrierea

 Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/06/2020

Perioada:

09/06/2020 08:00 - 13/06/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Liudmila MIȚOVA

inspector principal

022823367
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului Calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acestuia.
   În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 13.06.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

26/05/2020

Perioada:

26/05/2020 08:00 - 05/06/2020 17:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

inspector principal

022823367
Descrierea

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 05.06.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

21/05/2020

Perioada:

22/05/2020 08:00 - 26/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Persoana responsabilă:

Valeria Nedelea

022-82-33-98
Descrierea

   Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 166/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.
   Prezentul proiect de ordin a fost elaborat în scopul facilitării comunicării contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și asigurării posibilității contribuabililor de a participa la examinarea cazului de încălcare a legislației sau examinare a contestațiilor prin intermediul mijloacelor electronice.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

11/05/2020

Perioada:

11/05/2020 08:00 - 14/05/2020 17:00

Statut:

Proiect

Subdiviziunea responsabilă:

Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor

Persoana responsabilă:

Chira Cristina

Inspector principal

022-82-33-67
Descrierea

    Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularul tipizat al Dării de seamă privind plățile către Fondul de susținere a populației.
     În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 14.05.2020, inclusiv.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events