Filtru

Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021 de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
publicat la data de : 07-03-2022
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 01-03-2021
Ordin MF nr. 66 din 20.05.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului de subvenționare a dobinzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
publicat la data de : 20-05-2020
Ordin MF nr. 64 din 19.05.2020
Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.58 din 29 aprilie 2020
publicat la data de : 19-05-2020
Ordin MF nr. 58 din 29.04.2020
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
publicat la data de : 29-04-2020
Ordin MF nr. 40 din 09.03.2020
Cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
publicat la data de : 09-03-2020
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 25-02-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 01-03-2019
Ordin MF nr. 211 din 26.12.2018
Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.154 din 12 septembrie 2018
publicat la data de : 26-12-2018
Ordin SFS nr. 663 din 11.12.2018
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018 Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal
publicat la data de : 11-12-2018
Ordin SFS nr. 622 din 13.11.2018
Privind particularităţile administrării prevederilor art.90(1) alin. (3(4) din Codul fiscal
publicat la data de : 13-11-2018
Ordin MF nr. 154 din 12.09.2018
cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi
publicat la data de : 12-09-2018
Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018
Privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată (Declarația).
publicat la data de : 08-09-2018
Ordin MF nr. 149 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia. Începînd cu perioada fiscală 2013. În vigoare din 01.01.2020
publicat la data de : 05-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 23-08-2018
news-events