Filtru

Ordin SFS nr. 325 din 09.07.2024
Privind modificarea Ordinului SFS nr. 479/2022 cu privire la aprobarea Lislei agenților есоnоmiсi contribuabili mari реntru anii 2023-2021
publicat la data de : 19-07-2024
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
publicat la data de : 10-06-2024
Manualul privind deservirea contribuabililor
publicat la data de : 26-03-2024
Ordin SFS nr. 79 din 29.02.2024
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 309 din 01.08.2022 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat”
publicat la data de : 29-02-2024
Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor
publicat la data de : 15-02-2024
Ordin SFS nr. 472 din 13.12.2023
cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 309 din 01.08.2022 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 20-12-2023
Ghidul privind regimul fiscal aferent Gospodăriilor țărănești (de fermier)
Ghidul privind regimul fiscal aferent Gospodăriilor țărănești (de fermier)
publicat la data de : 13-12-2023
Ordin SFS nr. 434 din 22.11.2023
cu privire la aprobarea Strategiei de control pentru anul 2024 și a listei agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale conform planului anual de control pentru perioada A/2024
publicat la data de : 05-12-2023
Ordin SFS nr.312 din 21.08.2023
privind modificarea Ordinului SFS nr.479/2022 cu privire la aprobarea Listei agenților economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024
publicat la data de : 22-08-2023
Ghid privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare
publicat la data de : 21-08-2023
Ordin SFS nr. 265 din 25.07.2023
privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 28-07-2023
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
publicat la data de : 13-06-2023
Ordin SFS nr. 487 din 30.12.2022
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală și tematică pentru luna ianuarie 2023
publicat la data de : 03-01-2023
Ordin SFS nr. 471 din 20.12.2022
cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari
publicat la data de : 28-12-2022
Ordin SFS nr. 479 din 27.12.2022
cu privire la aprobarea Listei agentilor economici contribuabili mari pentru anii 2023-2024
publicat la data de : 28-12-2022
news-events