Filtru

În atenţia contribuabililor!
Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cadrul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive
publicat la data de : 07-11-2017
Ghid privind luarea la evidenţă fiscală a misiunilor diplomatice, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională, impozitarea veniturilor obţinute în cadrul acestora și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
Prezentul ghid stabilește modul de luare la evidenţă fiscală și de impozitare a veniturilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională și persoanelor fizice cetățeni străini din cadrul acestora, precum și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
publicat la data de : 02-11-2017
Ordin MF nr. 126 din 04.10.2017
Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat
publicat la data de : 04-10-2017
Ordin MF nr.118 din 28.08.2017
Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
publicat la data de : 28-08-2017
Ordin SFS nr. 258 din 11.08.2017
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
publicat la data de : 11-08-2017
Ordin SFS nr.181 din 24.06.2017
Cu privire la lansarea în exploatare industrială a modulului ,,Administrarea on-line a subiecților impunerii cu accize” din Sistemul Informațional Automatizat ,,e-Cerere
publicat la data de : 24-06-2017
Ordin SFS nr. 134 din 30.05.2017
Cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere
publicat la data de : 30-05-2017
Ordin SFS nr. 131 din 29.05.2017
Cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
publicat la data de : 29-05-2017
Ordin SFS nr. 90 din 11.05.2017
Cu privire la aprobarea Clasificatorului direcțiilor din cadrul subdiviziunilor autonome ale SFS cu drept de emitere a documentelor fiscale interne
publicat la data de : 11-05-2017
Ordin SFS nr. 89 din 10.05.2017
Privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.70 din 31 martie 2004 cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică
publicat la data de : 10-05-2017
Ordin MF nr. 69 din 20.04.2017
Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-17) şi a Modului de completare a acesteia
publicat la data de : 20-04-2017
Ordin SFS nr. 13 din 04.04.2017
Cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
publicat la data de : 04-04-2017
Ghid privind modul de calculare și achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
Prezentul ghid este elaborat în temeiul prevederilor actelor legislative şi normative care reglementează activitatea de întreprinzător în Republica Moldova, titlului III din Codul fiscal și reprezintă recomandări metodice cu privire la modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
publicat la data de : 30-03-2017
Ordinul IFPS nr. 475 din 30 martie 2017
Cu privire la aprobarea Ghidului practic pentru contribuabili privind utilizarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar
publicat la data de : 30-03-2017
Ordin MF nr. 50 din 15.03.2017
Privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova
publicat la data de : 15-03-2017
news-events