Filtru

Aspecte privind obligația pentru companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova de a calcula și achita TVA aferent serviciilor electronice, livrate persoanelor fizice din Republica Moldova prin intermediul interfețelor electronice (prin rețeaua Internet)
publicat la data de : 04-12-2019
Ordin SFS nr. 512 din 15.11.2019
Privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
publicat la data de : 15-11-2019
Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019
Privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
publicat la data de : 04-11-2019
Ordin SFS nr. 395 din 13.09.2019
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
publicat la data de : 13-09-2019
Ordin SFS nr. 388 din 09.09.2019
Referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
publicat la data de : 09-09-2019
Ordin SFS nr. 387 din 06.09.2019
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
publicat la data de : 06-09-2019
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 31-07-2019
Ordin SFS nr. 306 din 23.07.2019
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)
publicat la data de : 23-07-2019
Ordin SFS nr. 194 din 25.04.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 25-04-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
publicat la data de : 26-03-2019
Ordin SFS nr. 124 din 15.03.2019
cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
publicat la data de : 15-03-2019
Ordin SFS nr. 93 din 01.03.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 01-03-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 89 din 01.03.2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea cu publicul
publicat la data de : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 82 din 27.02.2019
Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
publicat la data de : 27-02-2019
news-events