Filtru

Ordin SFS nr. 306 din 23.07.2019
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)
publicat la data de : 23-07-2019
Ordin SFS nr. 194 din 25.04.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 25-04-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
publicat la data de : 26-03-2019
Ordin SFS nr. 124 din 15.03.2019
cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
publicat la data de : 15-03-2019
Ordin SFS nr. 93 din 01.03.2019
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 01-03-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 89 din 01.03.2019
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea cu publicul
publicat la data de : 01-03-2019
Ordin SFS nr. 82 din 27.02.2019
Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
publicat la data de : 27-02-2019
Ordin SFS nr. 58 din 14.02.2019
Cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracţionale (sechestrate)
publicat la data de : 14-02-2019
Ordin SFS nr. 38 din 31.01.2019
cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
publicat la data de : 31-01-2019
Ordin MADRM nr. 15 din 22.01.2019
Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia şi Instrucţiunii privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor
publicat la data de : 22-01-2019
Ordin MF nr. 211 din 26.12.2018
Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.154 din 12 septembrie 2018
publicat la data de : 26-12-2018
În atenţia contribuabililor!
Cu privire la publicarea şi intrarea în vigoare a Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală
publicat la data de : 20-12-2018
Ordin SFS nr. 665 din 12.12.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
publicat la data de : 12-12-2018
Ordin SFS nr. 663 din 11.12.2018
Cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018 Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal
publicat la data de : 11-12-2018
news-events