Filtru

Ordin SFS nr. 458 din 10.09.2018
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
publicat la data de : 10-09-2018
Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018
Privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată (Declarația).
publicat la data de : 08-09-2018
Ordin MF nr. 149 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia. Începînd cu perioada fiscală 2013. În vigoare din 01.01.2020
publicat la data de : 05-09-2018
Ordin MF nr. 150 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului CET18 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
publicat la data de : 05-09-2018
Ordin SFS nr. 449 din 04.09.2018
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 04-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 23-08-2018
Ordin SFS nr. 427 din 21.08.2018
Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
publicat la data de : 21-08-2018
Ordin SFS nr. 415 din 14.08.2018
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 14-08-2018
Ordin SFS nr. 406 din 08.08.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)
publicat la data de : 08-08-2018
Ordin SFS nr. 376 din 10.07.2018
Cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19)
publicat la data de : 10-07-2018
Ordin SFS nr. 327 din 14.06.2018
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 14-06-2018
Comunicat cu privire la autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control (la situaţia din 23 martie 2018 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 95-104, art. 423)
publicat la data de : 02-04-2018
Ordin comun al SFS și CNAM nr.182 din 30.03.2018
Cu privire la abrogarea Ordinului comun al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11 februarie 2005
publicat la data de : 30-03-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
publicat la data de : 27-03-2018
Ordin MF nr. 71 din 26.03.2018
Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
publicat la data de : 26-03-2018
news-events