Filtru

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2019 pentru persoanele fizice cetățeni
publicat la data de : 20-03-2020
Ordin MF nr. 40 din 09.03.2020
Cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii
publicat la data de : 09-03-2020
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
publicat la data de : 25-02-2020
Ghidul privind înregistrarea și regimul fiscal aferent persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din horticultură și/sau fitotehnie și/sau de obiecte ale regnului vegetal
Regimul fiscal al persoanelor fizice rezidente care intenţionează să desfășoare activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, se aplică doar activităţilor de achiziţii şi vânzare a produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal, recoltate pe teritoriul Republicii Moldova
publicat la data de : 31-01-2020
Ordin SFS nr. 36 din 23.01.2020
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 23-01-2020
Ordin SFS nr. 01 din 03.01.2020
Privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA
publicat la data de : 03-01-2020
Ordin SFS nr. 598 din 23.12.2019
Cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018
publicat la data de : 23-12-2019
Ordin SFS nr. 580 din 16.12.2019
Cu privire la aprobarea Listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
publicat la data de : 16-12-2019
Aspecte privind obligația pentru companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova de a calcula și achita TVA aferent serviciilor electronice, livrate persoanelor fizice din Republica Moldova prin intermediul interfețelor electronice (prin rețeaua Internet)
publicat la data de : 04-12-2019
Ordin SFS nr. 512 din 15.11.2019
Privind modificarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.320 din 31 iulie 2019
publicat la data de : 15-11-2019
Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019
Privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
publicat la data de : 04-11-2019
Ordin SFS nr. 395 din 13.09.2019
Cu privire la aprobarea listei contribuabililor propuși pentru stimularea morală (non-financiară)
publicat la data de : 13-09-2019
Ordin SFS nr. 388 din 09.09.2019
Referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale
publicat la data de : 09-09-2019
Ordin SFS nr. 387 din 06.09.2019
Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat
publicat la data de : 06-09-2019
Ordin SFS nr. 320 din 31.07.2019
Privind aprobarea Regulamentulului cu privire la efectuarea controlului de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 31-07-2019
news-events