Filtru

Comunicat
Cu privire la trecerea ceasurilor maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la ora de iarnă
publicat la data de : 19-10-2018
Ordin SFS nr. 483 din 17.09.2018
Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor
publicat la data de : 17-09-2018
Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașini de casă și control nr. 26-11/2-22/02-2016 din 1 decembrie 2016 cu modificările și completările ulterioare;
publicat la data de : 13-09-2018
Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașini de casă și control nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare
publicat la data de : 13-09-2018
Ordin SFS nr. 465 din 12.09.2018
Cu privire la completarea Ordinului SFS nr.449 din 04.09.2018 cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 12-09-2018
Ordin MF nr. 154 din 12.09.2018
cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi
publicat la data de : 12-09-2018
Ordin SFS nr. 458 din 10.09.2018
Cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
publicat la data de : 10-09-2018
Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018
Privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată (Declarația).
publicat la data de : 08-09-2018
Ordin MF nr. 149 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului-tip “Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia. Începînd cu perioada fiscală 2013. În vigoare din 01.01.2020
publicat la data de : 05-09-2018
Ordin MF nr. 150 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului CET18 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
publicat la data de : 05-09-2018
Ordin SFS nr. 449 din 04.09.2018
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 04-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de : 23-08-2018
Ordin SFS nr. 427 din 21.08.2018
Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal
publicat la data de : 21-08-2018
Ordin SFS nr. 415 din 14.08.2018
Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de : 14-08-2018
Ordin SFS nr. 406 din 08.08.2018
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)
publicat la data de : 08-08-2018
news-events