(Forma TBDSA15) Declarația privind suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menţionate la articolul 125 (1) din Codul fiscal, modificată prin Ordinul MF nr.5 din 16.01.2023

Data publicării : 24-01-2023

New

Începând cu data de 01 ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Instructiunea TBDSA.pdf
Formularul TBDSA.docx
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Data publicării : 10-01-2021

Valabil începînd cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.doc
(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal, modificată prin Ordinul SFS nr.27 din 29.01.2018

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.doc
(Forma ACZ09) Declarația privind accizele

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
acz09.xsd
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Data publicării :

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2017

Denumire
Descarcă fișierul
Instructiune.pdf
Dare de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului Forma CFV21

Data publicării : 23-06-2021

New

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Formular.docx
(Forma DPP16) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.doc
(Forma DPP12) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
dpp12.xsd
Cererea privind înregistrarea ECC

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Cererea privind înregistrarea ECC.pdf
Cererea privind înregistrarea ECC.docx
Notificarea privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structural unde este amplasat ECC

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Notificare.pdf
Notificare.docx
Notificarea privind radierea din evidență a ECC

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
NOTIFICARE.pdf
Notificare.docx
Bon de plată pentru notar

Data publicării : 07-11-2022

New

Denumire
Descarcă fișierul
Bon de plata pentru notar.pdf
Bon de plata pentru notar.doc
Bon de plata pentru notar.xlsx
Aviz de însoțire a mărfii

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Aviz de insotire a marfii.pdf
Aviz de însoțire a mărfii.xlsx
Aviz de insotire a mărfii.docx
Anexa la formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Anexa Factura Fiscală.pdf
Anexa Factura Fiscală.xlsx
Anexa Factura Fiscală.docx
Foaie de parcurs pentru autocamioane

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Foaie de parcurs pentru autocamioane.pdf
Foaie de parcurs pentru autocamioane.doc
Foaie de parcurs pentru autocamioane.xlsx
Foaie de parcurs pentru autobuze

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Foaie de parcurs pentru autobuze.pdf
Foaie de parcurs pentru autobuze.docx
Foaie de parcurs pentru autobuze.xlsx
Borderou de achiziție al laptelui

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Borderou de achiziție al laptelui.pdf
Borderou de achiziție al laptelui.xlsx
Borderou de achiziție al laptelui.docx
Bon de plată

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Bon de plată.pdf
Bon de plată.xlsx
Bon de plată.docx
Act de achiziție a mărfurilor

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Act de achiziție a mărfurilor.pdf
Act de achiziție a mărfurilor.docx
Act de achiziție a mărfurilor.xlsx
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente.pdf
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente.docx
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente.xlsx
Foaie de parcurs pentru autoturisme

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
foaie de parcurs autoturisme.pdf
Foaie de parcurs autoturism.docx
Foaie de parcurs autoturism.xlsx
Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Anexa nr.1 la Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Factură fiscală.pdf
Orizontală neliniată.docx
Orizontală liniată .docx
Verticală liniată.docx
Verticală neliniată.docx
Factură fiscală.xlsx
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr.73 din 15.02.2021)

Data publicării : 15-02-2021

valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021

Denumire
Descarcă fișierul
formular.pdf
Instrucţia.pdf
Forma BIJ 17.docx
(Forma BIJ15) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
formular.pdf
Instrucţia.pdf
Descarcă XSD.xsd
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
(Codurile inlesnirilor).docx
formular.pdf
Instrucţia.pdf
Descarcă XSD.xsd
(Forma BIJ17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020)

Data publicării : 11-01-2021

valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma IPC21) Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 15-07-2024

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală – luna ianuarie 2024

Denumire
Descarcă fișierul
Forma IPC21.pdf
Instructiune.pdf
(Forma IRM19) Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă.

Data publicării : 08-02-2024

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
Instrucțiune.pdf
(Forma VEN12) Declarația cu privire la impozitul pe venit

Data publicării : 08-02-2024

New

În vigoare începînd cu perioada fiscală de declarare 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Forma VEN12.pdf
Mod de completare.pdf
Forma IPC21 „Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”

Data publicării : 27-07-2023

New

Denumire
Descarcă fișierul
Instrucțiune.pdf
Formular.docx
Formular.pdf
(Forma IALS21) NOTA de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Data publicării : 18-10-2021

În vigoare din 08.10.2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Clasificatorul codurilor țărilor lumii.pdf
Forma IALS 21.doc
Fișa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

Data publicării : 04-08-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
(Forma INR14) Nota de inf. privind imp. reținut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.docx
(Forma IU17) Declarația cu privire la impozitul unic

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Forma IU17.pdf
Modul de completare Forma IU17.pdf
Forma IU17.docx
(Forma ISAPTI17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Modul de completare Forma ISAPTI17.pdf
Forma ISAPTI17.pdf
Forma ISAPTI17.docx
Informaţia privind plăţile salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajatului

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Modul de completare Info Parc IT.pdf
Informație Parc IT.pdf
Informație Parc IT.docx
(Forma CPF17) Cererea privind modificarea perioadei fiscale

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.doc
Informație privind veniturile calc. și achitate în folosul persoanei fiz. (jur.) și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Schema Excel.xls
Formular.docx
(Forma IPC21) Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 09-03-2023

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală – luna februarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Formular IPC21.docx
Instrucțiune.pdf
Formular IPC21.pdf
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 16-08-2022

Începând cu prima perioadă fiscală - iulie 2022

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Formular.doc
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 11-02-2022

în vigoare din 01 ianuarie 2022

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune .pdf
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;

Data publicării : 05-08-2021

Denumire
Descarcă fișierul
formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma IALS18) Privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, plăţi achitate rezidenţilor din alte surse de venit şi impozit pe venit reţinut din aceste

Data publicării : 15-02-2021

Începînd cu perioada fiscală 2019. În vigoare din 01.01.2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asigurări obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 15-02-2021

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscal -ianuarie 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
CERERE de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 1.05.2020 – 31.12.2020

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Cerere word.docx
Cerere.pdf
(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Data publicării : 10-01-2021

Începînd cu perioada fiscală 2018

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Forma VEN12

Data publicării : 22-12-2017

Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.docx
(Forma IALS14) Nota de inf. privind sal. și alte plăți efect. de către patron în folosul angaj. precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Schema XSD.xsd
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit,a primelor de asig. obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asig. sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării :

Prima perioadă–pentru luna ianuarie 2019

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Forma POLMED23 - taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Data publicării : 23-10-2023

Formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

Denumire
Descarcă fișierul
Formular POLMED23.pdf
Modul de completare POLMED23.pdf
(Forma EMPOLDEP19) Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
Formular.docx
(Forma POLMED17) Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.PDF
Instructiune.PDF
Formular.doc
(Forma EMPOLDEP17) privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.xls
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 11-02-2022

în vigoare din 01 ianuarie 2022

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune .pdf
(Forma MED08) Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
MED08.xsd
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asig.obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asig.sociale de stat obligatorii calculate

Data publicării : 10-01-2021

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală-ianuarie 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma DISM16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.docx
(Forma DISM12) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
dism-12.xsd
Confirmarea privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
Raport privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime

Data publicării : 10-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Data publicării : 10-01-2021

Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
(Forma TVALIVR) Lista facturilor fiscale eliberate

Data publicării : 03-02-2023

New

Anexa nr.2 la Declarația privind TVA

Denumire
Descarcă fișierul
Forma TVA LIVR ro.docx
(Forma TVAFACT) Lista facturilor fiscale primite

Data publicării : 03-02-2023

New

Anexa nr.1 la Declarația privind TVA

Denumire
Descarcă fișierul
Forma TVA FACT ro.docx
(Forma TVA 12) Declarația privind TVA

Data publicării : 28-01-2023

New

Se aplică pentru perioadele fiscale începând cu ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
formular TVA12.pdf
formular TVA12.docx
Modul de completare a Declaraţiei privind TVA.pdf
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată (pentru producătorii agricoli)

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.docx
Forma TVA12

Data publicării : 01-03-2020

Valabilă pentru perioada începând cu anul 2020 până în luna decembrie 2022 inclusiv

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.doc
Cerere de înregistrare în calitate de plătitor al TVA

Data publicării : 30-04-2015

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.doc
Solicitare de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

Data publicării : 10-12-2012

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.doc
(Forma TVAFACT)

Data publicării : 10-01-2021

Anexa nr.1 la Declaratia privind TVA

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
TVAFACT.xsd
Formular.doc
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
Schema.txt
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA (în redacția Ordinului SFS nr.44 din 31.01.2018)

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma TRN 21) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr.376 din 27.07.2020, în vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă trim.I, 2021)

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.doc
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale

Data publicării : 10-01-2021

Valabil începînd cu perioada fiscală aferentă trim. I, 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr. 52 din 05.02.2018)

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Informaţia privind volumul de apă livrată în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e) al Codului fiscal

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 208/2024

Data publicării : 23-05-2024

New

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 208/2024

Denumire
Descarcă fișierul
Instrucțiune.pdf
Forma TFSP20.doc
Forma TFSP20.pdf
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 92/2024

Data publicării : 13-03-2024

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 92/2024

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Formular.doc
Instructiune.pdf
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 421/2023

Data publicării : 20-11-2023

Taxele aferente Fondului de susținere a populației

Denumire
Descarcă fișierul
Instrucțiune.pdf
Darea de seamă.pdf
anexa nr. 1.doc
(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației

Data publicării : 20-11-2022

(Forma TFSP 20) Darea de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației, aprobată prin Ordinul SFS nr. 53/2022 și modificată prin Ordinul SFS nr. 421/2023

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.doc
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma TFSP20) Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației

Data publicării : 10-01-2021

În vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă lunii iulie 2020

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
instructiune.pdf
(Forma TTM) Taxa pentru serviciile de telefonie mobilă

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
TTM.xsd
(Forma PSV) Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Forma PSV modificari 415.xlsx
(Forma TL13) Darea de seamă pe Taxele locale

Data publicării : 23-03-2023

New

Se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023

Denumire
Descarcă fișierul
Instrucțiune.pdf
Formular.pdf
Schema XSD.txt
Formular.doc
(Forma TFZD 15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Data publicării : 11-07-2024

New

Se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2024

Denumire
Descarcă fișierul
Forma TFZD 15.docx
Forma TFZD 15.pdf
(Forma TGN07) Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
TGN07.xsd
Formular.doc
(Forma TDLM13) Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Data publicării : 15-02-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
tdlm13.xsd
Formular.doc
(Forma TDL13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
tdl13.xsd
Formular.doc
(Forma TFZD15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afară

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.doc
(Forma TFD19) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Data publicării : 11-01-2021

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Formular.xlsx
(Forma ITFZD15) Informația pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
(Forma TFD13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Schema XSD.xsd
(Forma TFD10) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Data publicării :

Denumire
Descarcă fișierul
Formular.pdf
Instructiune.pdf
Schema XSD.txt
news-events